Prisma » Sănătate » Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Aproape 200 de milioane de europeni, adică mai mult de jumătate din populaţia asigurată din UE, deţin deja cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), conform celor mai recente cifre disponibile pentru 2013. Numărul cetăţenilor deţinători ai unui card CEASS este în continuă creştere, acesta fiind în 2013 cu 8 milioane (şi anume cu 4%) mai mare decât în anul precedent.

CEASS, care este disponibil gratuit, confirmă dreptul unei persoane de a primi un tratament medical care devine necesar în timpul unei şederi temporare în străinătate din partea sistemului public de sănătate al ţării gazdă în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi costuri ca şi cetăţenii ţării respective. CEASS nu poate fi utilizat pentru a acoperi tratamentele medicale planificate în altă ţară.

Spitalele care asigură servicii de sănătate publică sunt obligate să recunoască CEASS. Concret, în marea majoritatea cazurilor, pacienţii care prezintă CEASS primesc asistenţa medicală necesară, iar costurile le sunt rambursate fără probleme. Cu toate acestea, au existat refuzuri, datorate în general lipsei de informare din partea furnizorilor de asistenţă medicală. Prin urmare, atât Comisia Europeană, cât şi statele membre trebuie să continue să amelioreze gradul de informare cu privire la modul în care funcţionează cardul, atât în rândul specialiştilor din domeniul sănătăţii, cât şi în rândul cetăţenilor.

În cazul în care CEASS nu este acceptat, pacienţii trebuie să contacteze autoritatea competentă din domeniul sănătăţii din ţara unde se află în vizită. Numerele de contact pentru cazuri de urgenţă sunt uşor accesibile prin intermediul aplicaţiei CEASS pentru smartphone-uri şi tablete. În cazul unui nou refuz, pacienţii trebuie să solicite asistenţă din partea autorităţilor din domeniul sănătăţii din ţara lor de origine. În fine, dacă tot se mai confruntă cu probleme, ei trebuie să contacteze Comisia Europeană, care poate analiza reclamaţiile şi poate pune în discuţie problema cu autorităţile din ţara în cauză. Comisia examinează cazurile respective şi, atunci când este nevoie, se vor deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva oricărui stat membru care nu aplică dreptul UE privind utilizarea CEASS.

Cetăţenii trebuie să ştie că respectivul card este eliberat gratuit de către furnizorul naţional de servicii de asigurări de sănătate din ţara de origine, fără a fi necesar să se plătească taxe unor intermediari care îşi oferă ajutorul pentru procesul de depunere a cererii, cazuri a căror existenţă a fost semnalată în unele ţări. Cetăţenii trebuie să semnaleze astfel de cazuri autorităţilor naţionale din domeniul asigurărilor de sănătate.

Înainte de vacanţa de vară, pentru a creşte gradul de informare cu privire la CEASS, Comisia Europeană lansează un concurs pentru propuneri de storyboard-uri video. Conceptul propus de câştigător va fi dezvoltat şi produs într-un videoclip care va fi utilizat pentru a promova în continuare CEASS. Concursul durează până la 17 august.

Comisia Europeană – IP/14/703, 24/06/2014

Spread the love


Scrieti un comentariu