Prisma » Sănătate » Autorizarea utilizării organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare şi ca furaje

Autorizarea utilizării organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare şi ca furaje

Mai multă libertate de decizie pentru statele membre cu privire la utilizarea OMG-urilor ca produse alimentare sau ca furaje.

Comisia Europeană a prezentat rezultatele reexaminării procesului decizional în ceea ce priveşte autorizarea utilizării organismelor modificate genetic (OMG) ca produse alimentare şi ca furaje.

Reexaminarea confirmă nevoia unor schimbări care să reflecte opiniile publicului şi care să permită guvernelor naţionale să aibă un cuvânt mai greu de spus în ceea ce priveşte utilizarea OMG-urilor autorizate la nivelul UE în hrana pentru consumul animalelor (furaje) şi al oamenilor (produse alimentare). În urma reexaminării, Comisia propune modificarea legislaţiei pentru a le acorda statelor membre mai multă libertate în a restricţiona sau a interzice utilizarea, pe teritoriul propriu, a OMG-urilor autorizate la nivelul UE în produse alimentare sau în furaje.

O abordare mai flexibilă cu privire la utilizarea OMG-urilor:

Noua abordare are drept obiectiv atingerea echilibrului corespunzător între menţinerea unui sistem de autorizare la nivelul UE şi libertatea statelor membre de a decide asupra utilizării OMG-urilor pe teritoriul lor. Întrucât este esenţială păstrarea unui sistem unic de gestionare a riscurilor – pentru a asigura acelaşi nivel de protecţie în întreaga UE -, sistemul actual de autorizare, bazat pe dovezi ştiinţifice şi pe norme de etichetare care garantează posibilitatea de a alege a consumatorilor, nu se va modifica. Ce se schimbă este faptul că, după autorizarea utilizării unui OMG în produse alimentare sau în furaje în Europa, statele membre vor avea posibilitatea să decidă dacă permit sau nu utilizarea OMG-ului respectiv în cadrul lanţului alimentar de pe teritoriul lor.

Statele membre va trebui să dovedească faptul că măsurile de excludere respectă legislaţia UE, care include principiile pieţei interne, şi obligaţiile internaţionale ale UE, din care obligaţiile din cadrul OMC fac parte integrantă. Măsurile de neaplicare trebuie să se bazeze pe motive legitime, altele decât cele evaluate la nivelul UE, respectiv riscul pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor şi pentru mediu.

Prezenta propunere reflectă şi completează drepturile acordate deja statelor membre cu privire la cultivarea OMG-urilor prin Directiva (UE) 2015/412, care a intrat în vigoare la începutul lunii aprilie 2015, pe baza unui acord recent dintre Parlamentul European şi Consiliu. Drept rezultat, UE va dispune de un set coerent de norme privind autorizarea cultivării organismelor modificate genetic şi a utilizării acestora în produsele alimentare şi în furaje, care va permite luarea în considerare a preocupărilor individuale ale statelor membre în ambele domenii.

Prezenta propunere legislativă va fi transmisă acum Parlamentului European şi Consiliului, pentru a urma procedura legislativă obişnuită.

CE -IP/15/4777, 22.04.2015Scrieti un comentariu