Prisma » Sănătate » eCall: sistem de apeluri de urgenţă în caz de accidente rutiere

eCall: sistem de apeluri de urgenţă în caz de accidente rutiere

La 2 martie 2015, Consiliul a adoptat poziţia sa privind cerinţele de omologare de tip pentru echiparea cu dispozitive eCall a autovehiculelor noi. Sistemul eCall la nivelul UE este conceput pentru a accelera serviciile de urgenţă în caz de accidente rutiere.

Vehiculele noi vor trebui să fie echipate cu dispozitive fără fir care să declanşeze automat transmiterea unui semnal de urgenţă la numărul pentru apeluri de urgenţă 112. Sistemul eCall va contribui la reducerea numărului de răniri şi decese în accidentele rutiere din Uniune. Se preconizează că acesta va reduce la jumătate timpii de răspuns în caz de urgenţă, ducând la salvarea de vieţi şi la tratarea cu promptitudine a persoanelor rănite.

Punerea în aplicare

Începând cu 31 martie 2018, va trebui ca producătorii de autoturisme să doteze toate noile modele cu un dispozitiv la bord care va comunica cu serviciul interoperabil eCall bazat pe numărul 112. Infrastructura pentru sistemul eCall ar trebui să fie implementată până la 1 octombrie 2017. Aceasta va fi accesibilă pentru toţi consumatorii în mod gratuit.

Accesul la alte servicii de urgenţă de la distanţă

Proprietarii de vehicule vor putea să aibă în continuare acces la servicii asigurate de terţi, în plus faţă de sistemul eCall bazat pe numărul 112. Cu toate acestea, aceste servicii suplimentare nu ar trebui să afecteze funcţionarea sistemului eCall bazat pe numărul 112 instalat la bordul vehiculului. De asemenea, va fi posibilă declanşarea manuală a apelului la numărul de urgenţă 112, sistemul de comandă manuală fiind instalat în aşa fel încât să prevină declanşarea accidentală a apelului. Dispozitivele eCall vor fi compatibile cu sistemele de navigaţie prin satelit Galileo şi EGNOS, însă producătorii vor putea să asigure compatibilitatea şi cu alte sisteme de navigaţie.

Protecţia datelor

Vehiculele nu vor face obiectul unei urmăriri constante, iar datele privind localizările anterioare ale vehiculului vor fi şterse în mod continuu. Datele nu vor fi comunicate unor terţe părţi fără consimţământul proprietarului vehiculului. Norme tehnice detaliate vor împiedica schimbul de date cu caracter personal între sistemul eCall instalat la bordul vehiculului şi sistemele terţilor. Acest lucru înseamnă că dreptul la viaţă privată şi la protecţia datelor va fi asigurat.

Paşii următori

Poziţia în primă lectură a Consiliului este rezultatul unui acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European în luna decembrie a anului trecut. Se preconizează că Parlamentul va confirma poziţia Consiliului fără amendamente, cu ocazia unui vot în a doua lectură care va avea loc în cadrul unei sesiuni plenare înainte de începutul verii.

Context

Noul regulament face parte dintr-un pachet de iniţiative ale UE menite să asigure implementarea serviciului bazat pe numărul 112 în întreaga Europă. La 8 mai 2014, Consiliul a adoptat deja o decizie privind introducerea sistemului eCall obligatoriu.

Infrastructura la nivelul UE, necesară pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului eCall împreună cu sistemele de urgenţă, este în curs de implementare.

Consiliul UE – 02.03.2015

Spread the love


Scrieti un comentariu