Prisma » Sănătate » Propuneri pentru îmbunătăţirea sănătăţii animale şi umane

Propuneri pentru îmbunătăţirea sănătăţii animale şi umane

Comisia Europeană a adoptat propuneri privind produsele medicinale de uz veterinar şi hrana pentru animale cu adaos de medicamente, pentru a îmbunătăţi sănătatea şi bunăstarea animalelor, pentru a aborda rezistenţa la antimicrobiene (RAM) în UE şi a încuraja inovarea.

Propunerea privind medicamentele de uz veterinar vizează, în special, să pună la dispoziţie mai multe medicamente în UE pentru tratarea şi prevenirea bolilor la animale.

Propunerea de modernizare a legislaţiei privind hrana pentru animale cu adaos de medicamente include în prezent, în domeniul său de aplicare, animalele de companie. Ideea este de a asigura standardul corespunzător de calitate şi de siguranţă a produselor în UE, deschizând, în acelaşi timp, calea pentru tratamente îmbunătăţite pentru animalele bolnave.

De normele propuse vor beneficia animalele, inclusiv speciile acvatice, deţinătorii acestora, proprietarii de animale de companie, veterinarii şi întreprinderile – inclusiv industria farmaceutică şi cea furajeră din UE.

Propunerea privind medicamentele de uz veterinar

Prin propunerea sa, Comisia urmăreşte să adapteze legislaţia privind medicamentele de uz veterinar la nevoile sectorului veterinar, continuând totodată să asigure un nivel ridicat al sănătăţii publice şi animale şi condiţii de mediu sigure.

Regulamentul propus se bazează pe normele existente ale UE pentru medicamente veterinare care garantează faptul că doar medicamentele care au obţinut o autorizaţie de comercializare pot fi introduse pe piaţă. Cu toate acestea, normele sunt simplificate pentru a asigura elaborarea unor medicamente adecvate pentru animalele din UE. Această reducere a birocraţiei va viza atât procedura de autorizare a comercializării cât şi monitorizarea efectelor secundare (farmacovigilenţa).

Normele propuse sunt deosebit de oportune pentru speciile minore, cum ar fi albinele, caprinele, curcanii, caii, etc. pentru care nu există în prezent medicamente disponibile.

Pentru a combate RAM şi a menţine eficienţa antibioticelor la oameni şi animale, propunerea introduce posibilitatea de a restrânge autorizarea şi utilizarea la animale a anumitor substanţe antimicrobiene care sunt rezervate pentru tratarea infecţiilor umane.

Propunerea privind hrana pentru animale cu adaos de medicamente

Propunerea de regulament va abroga şi înlocui vechea Directivă (90/167/CEE) privind producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea hranei pentru animale cu adaos de medicamente. După reţetele veterinare, hrana pentru animale cu adaos de medicamente este o cale importantă de administrare a medicamentelor de uz veterinar la animale. Scopul propunerii este de a armoniza standardele de producţie şi de comercializare ale hranei pentru animale cu adaos de medicamente în UE la un nivel de siguranţă corespunzător şi de a reflecta progresele ştiinţifice şi tehnice din acest domeniu.

Normele propuse vor garanta faptul că hrana cu adaos de medicamente poate fi fabricată numai din medicamentele veterinare autorizate în mod specific şi de către producători autorizaţi. RAM va fi abordată prin măsuri precum o interdicţie a utilizării hranei pentru animale cu adaos de medicamente în mod preventiv sau ca promotori de creştere. În plus, limitele reziduurilor de medicamente pentru uz veterinar în hrana comună a animalelor la nivelul UE sunt stabilite la o limită care să evite dezvoltarea rezistenţei la antimicrobiene.

Domeniul de aplicare al propunerii include, în mod explicit, hrana cu adaos de medicamente pentru animalele de companie, astfel încât animalele de companie – în special cele cu boli cronice, să poată fi tratate mai uşor cu hrană cu adaos de medicamente inovatoare.

Paşii următori

Celelalte instituţii ale UE, inclusiv Parlamentul European şi Consiliul, vor analiza propunerile Comisiei şi vor adopta poziţii în timp util, în conformitate cu procedura de codecizie.

Comisia Europeană – IP/14/987 10/09/2014

Spread the love


Scrieti un comentariu