Prisma » Sănătate » Servicii de sănătate mai sigure

Servicii de sănătate mai sigure

Rezoluţia votată în PE propune măsuri de îmbunătăţire a siguranţei pacienţilor, inclusiv prin combaterea rezistenţei tot mai mari la antibioticele umane şi veterinare, utilizând tratamentele disponibile în mod mai responsabil şi promovând inovaţia. Deputaţii au subliniat că 8-12% din pacienţii din spitalele UE suferă de efecte adverse, cum ar fi infecţiile asociate asistenţei medicale, care duc la 37000 de decese pe an şi reprezintă o povară grea pe bugetele limitate ale serviciilor de sănătate.

Bugete limitate de sănătate pot afecta pacienţii

Deputaţii au subliniat că actuala criză economică a dus la o mai mare presiune pe bugetele naţionale de sănătate, ceea ce a afectat siguranţa pacienţilor. Ei cer statelor membre să se asigure că siguranţa pacienţilor nu este afectată de măsurile de austeritate şi că finanţarea sistemelor de sănătate publică va rămâne adecvată.

Antibioticele umane: diagnosticul înainte de prescripţie

Printre măsurile propuse pentru a asigura o utilizare mai responsabilă a antibioticelor se numără:

  • Interzicerea strictă a utilizării lor fără prescripţie
  • Necesitatea unui diagnostic microbiologic înainte de prescripţie
  • Implementarea unor practici de piaţă care să prevină conflictele de interese între producătorii de antibiotice şi cei care le prescriu, precum şi
  • Îmbunătăţirea informaţiilor privind monitorizarea consumului şi rezistenţei antimicrobiale şi a controlului infecţiilor

Deputaţii cer companiilor farmaceutice să investească în dezvoltarea unor noi agenţi antimicrobiali, iar Comisiei să aibă în vedere un cadru legislativ care să încurajeze dezvoltarea unor noi medicamente antibiotice.

Antibioticele veterinare: restricţionarea utilizării preventive

Deputaţii susţin, de asemenea, utilizarea responsabilă a utilizării antimicrobialelor în medicina veterinară, inclusiv a nutreţului care conţine medicamente, subliniind că ele ar trebui folosite doar pentru tratament după confirmarea unui diagnostic veterinar. Două propuneri legislative pe această temă sunt în prezent discutate în Parlamentul European.

Utilizarea antibioticelor veterinare ar trebui să fie restricţionată în mod gradual doar în situaţii terapeutice, prin eliminarea treptată a utilizării lor în scopuri profilactice. Utilizarea procedurii de metaphylaxis, adică medicaţia în masă a animalelor pentru a le vindeca pe cele bolnave şi a preveni infectarea celor sănătoase, ar trebui, de asemenea, limitată la minimum, mai spun deputaţii.

Context

Între 8 şi 12% dintre pacienţii din spitalele UE suferă efecte adverse, jumătate dintre acestea putând fi evitate. Cele mai frecvente efecte adverse asociate asistenţei medicale sunt infecţiile, efectele secundare ale medicaţiei şi complicaţiile din timpul sau de după intervenţiile chirurgicale.

REF.: 20150513IPR55317 – 19.05.2015

Spread the love


Scrieti un comentariu