Prisma » Economic » România va avea Registru Agricol în format electronic

România va avea Registru Agricol în format electronic

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a publicat în data de 1 aprilie 2013 Ghidul Solicitantului pentru achiziţionarea sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic. Termenul limită pentru înregistrarea on-line a propunerilor de proiecte este 5 iunie 2013, ora 16.30. Bugetul total al proiectului este de 50 milioane de euro şi are ca dată de finalizare anul 2015.

Registrul Agricol al României conţine o cantitate vastă de informaţii despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei, suprafeţe, tipuri de culturi, şeptel, maşini, instalaţii, unelte. Noul proiect de Registru Agricol electronic are în vedere depăşirea simplei digitalizări a documentelor şi îşi propune redefinirea, regândirea în totalitate a proceselor şi procedurilor astfel încât cetăţenii şi firmele să beneficieze de servicii cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp şi energie, cu impact în eficienţă. Informaţia va fi restructurată şi procesele de gestionare a acesteia vor fi recreate astfel încât se vor crea premisele unei administrări mai eficiente a resurselor agricole. Ca premieră în România, în acest Ghid al proiectului sunt impuse standarde de interoperabilitate între sistemele instituţiilor care au un rol major în cadrul proiectului: primării, consilii judeţene, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Finanţelor, Oficiul Naţional Registrul Comerţului. Aceste standarde vor fi incluse de acum înainte în toate proiectele MSI care se vor preta pentru o atare abordare, interoperabilitatea fiind un unul dintre pilonii de bază ai Agendei Digitale europene 2020 pe care România îi va integra în Strategia proprie pentru Agenda Digitală, începând din noul exerciţiu bugetar.

Beneficiarii proiectului sunt Consiliile Judeţene ca lideri de proiect, în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv.

Spread the love


Scrieti un comentariu