Prisma » Social » Lansarea Alianţei europene pentru ucenicii

Lansarea Alianţei europene pentru ucenicii

Alianţa europeană pentru ucenicii a fost lansată în 2 iulie de către comisarii Androulla Vassiliou (educaţie, cultură, multilingvism şi tineret) şi László Andor (ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune) în cadrul concursului WorldSkills 2013 din Leipzig, Germania. Alianţa va contribui la combaterea şomajului în rândul tinerilor prin îmbunătăţirea calităţii şi ofertei de ucenicii pe întreg teritoriul UE prin intermediul unui parteneriat amplu al părţilor interesate din domeniul forţei de muncă şi al educaţiei. Alianţa urmăreşte, de asemenea, să schimbe atitudinile cu privire la ucenicii. Alianţa va identifica, în special, programele de ucenicie din UE care au cel mai mare succes şi va aplica soluţii adecvate în fiecare stat membru.

Alianţa este susţinută de prima declaraţie comună făcută de către Comisia Europeană, preşedinţia Consi-liului de Miniştri al UE şi sindicatele şi organizaţiile de angajatori la nivel european (Confederaţia Europeană a Sindicatelor – CES, BusinessEurope, Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică – CEEP şi Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – UEAPME). Alianţa promovează măsuri care vor fi finanţate prin Fondul social european, Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi Erasmus+, noul program al UE pentru educaţie, formare şi tineret.

Ţările care au sisteme de educaţie şi formare profesională (EFP) solide, cum ar fi Germania, Danemarca, Ţările de Jos şi Austria, tind să aibă mai puţin şomaj în rândul tinerilor. Comisia confirmă această analiză în cel mai recent buletin trimestrial privind ocuparea forţei de muncă şi situaţia socială în UE, care indică faptul că programele de ucenicie şi stagiile sunt adesea un prim pas către un loc de muncă permanent. Acesta este motivul pentru care uceniciile sunt un element esenţial al Garanţiei pentru tineret, propusă de Comisie în decembrie 2012 ca parte a pachetului de încadrare în muncă a tinerilor şi adoptată de Consiliu în aprilie 2013.

Alianţa va sprijini reformele naţionale care doresc să iniţieze sau să consolideze programe de ucenicie. Comisia invită toţi partenerii potenţiali să se alăture Alianţei: autorităţile publice, întreprinderile, sindicatele, camerele de comerţ, furnizorii de educaţie şi formare profesională, reprezentanţii tinerilor şi serviciile de ocupare a forţei de muncă. Comisia îi încurajează să îşi ia angajamente ferme privind stimularea finanţării publice şi private pentru sistemele de tip ucenicie.

Prin semnarea declaraţiei comune, reprezentanţii europeni ai sindicatelor şi ai angajatorilor şi-au luat angajamentul să îşi concentreze eforturile în următoarele şase luni astfel:

  • să crească gradul de conştientizare cu privire la beneficiile uceniciilor în rândul angajatorilor şi al tinerilor
  • să răspândească experienţa şi bunele practici în propriile organizaţii
  • să-şi motiveze şi să-şi consilieze organizaţiile membre privind dezvoltarea unor programe de ucenicie de calitate adaptate competenţelor necesare pe piaţa forţei de muncă.

De asemenea, aceştia îşi vor încuraja membrii:

  • să coopereze cu şcolile şi serviciile de ocupare a forţei de muncă
  • să încurajeze formarea de mentori în cadrul companiei şi îndrumarea profesională a ucenicilor
  • să mărească oferta şi calitatea uceniciilor

Comisia s-a angajat să:

  • promoveze învăţarea reciprocă şi evaluarea inter pares în vederea sprijinirii reformării politicilor în statele membre, în special în statele care au primit recomandări specifice în domeniul EFP
  • asigure utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE pentru a contribui la atingerea obiectivelor Alianţei (sprijin acordat dezvoltării la nivelul sistemelor, conţinutului educaţional şi mobilităţii ucenicilor şi personalului)
  • analizeze includerea uceniciilor în reţeaua EURES, în strânsă cooperare cu părţile interesate relevante
  • invite Eurochambres şi alte părţi interesate relevante să dezvolte măsuri care să contribuie la rezultatele concrete ale Alianţei.

Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ şi Industrie (Eurochambres) intenţionează să promoveze parteneriate bazate pe cele pe care membrii acesteia le-au semnat deja în Germania, Spania, Austria, România şi Ungaria. Camera de Comerţ Federală a Austriei desfăşoară, de asemenea, proiecte în România şi în Slovacia pentru a institui un sistem de ucenicie dual, care combină învăţarea în şcoli EFP publice cu experienţa acumulată în întreprinderi.

Context

Planul Comisiei de a lansa o Alianţă europeană pentru ucenicii a fost anunţat ca parte a iniţiativei acesteia „Regândirea educaţiei” şi a pachetului de încadrare în munca a tinerilor. Consiliul European din 7-8 februarie 2013 a invitat Comisia să instituie alianţa ca parte a măsurilor de combatere a şomajului în rândul tinerilor. Alianţa este, de asemenea, un element cheie al comunicării Comisiei din 19 iunie „Împreuna pentru tinerii Europei”.

Concluziile Consiliului European din 27-28 iunie 2013 au făcut referire la promovarea uceniciilor de înaltă calitate şi a învăţării la locul de muncă, în special prin intermediul Alianţei europene pentru ucenicii, aceasta fiind un element cheie în sprijinirea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor.

Alianţa europeană pentru ucenicii este lansată ca parte a concursului World Skills.

Comisia Europeană IP/13/634Scrieti un comentariu