Prisma » Social » Situaţia pieţei muncii

Situaţia pieţei muncii

La Inspecţia Muncii au fost înregistraţi până la sfârşitul lunii septembrie 5.131.022 de salariaţi de către 470.516 angajatori.

La Inspecţia Muncii, până la data de 30.09.2013, erau înregistrate în Registrul general de evidenţă al salariaţilor, 5.644.084 de contracte individuale de muncă active. Dintre acestea 5.175.615. de contracte sunt încheiate pe durată nedeterminată şi 468.469 pe durată determinată. Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată reprezintă 91,70% din total.

La aceeaşi dată, în Registrul general de evidenţă al salariaţilor se regăseau 5.131.022 salariaţi activi, adică persoane care au cel puţin un contract individual de muncă legal.

La data de 30.09.2013 existau 470.516 de angajatori activi, adică angajatori care au cel puţin un salariat activ.

Spread the love


Scrieti un comentariu