Prisma » Social » Condiţiile de acordare a ajutoarelor de încălzire pentru locuinţă, în sezonul rece 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014

Condiţiile de acordare a ajutoarelor de încălzire pentru locuinţă, în sezonul rece 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, situate în limitele prevăzute de OG nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, beneficiază, în perioada sezonului rece 1 nov. 2013 – 31 mar. 2014, de acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Drepturile de primire a ajutoarelor de încălzire se stabilesc începând cu data de 1 noiembrie, iar în acest sens solicitanţii trebuie să depună la sediul primăriei de domiciliu o cerere, precum şi o serie de acte doveditoare privind familia, veniturile şi locuinţa, respectiv:

  • acte de identitate ale membrilor familiei şi documente din care să reiasă veniturile acestora – adeverinţe de salarii/venituri eliberate de angajatori, serviciile ANAF, mandate de plată ale unor drepturi sociale sau decizii/dispoziţii de acordare a lor etc.;
  • acte privind locuinţa – act de proprietate, contract de închiriere, împuternicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire în cazul chiriaşilor, alte documente ce atestă forma de deţinere/utilizare a locuinţei.

Pentru verificarea documentelor depuse, primăria solicită informaţii suplimentare, pe bază de protocol, atât altor instituţii/autorităţi, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale,cât şi solicitanţilor. În situaţia în care apar suspiciuni, primăria poate stabili dreptul la ajutor ori valoarea acestuia pe baza unei anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială, evitându-se în acest fel acordarea unor sume necuvenite şi recuperarea ulterioară de debite.

Anul acesta, ca urmare a includerii consumatorului de energie electrică în rândul beneficiarilor de ajutoare de încălzire, a fost obligatorie modificarea normelor metodologice şi, implicit, a vechiului formular de cerere. Drept urmare, noile formulare vor putea fi procurate de beneficiari, direct de la sediile primăriilor sau de pe paginile web ale acestora, ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială şi chiar a MMFPSPV, după încheierea procesului de avizare interministerială, aflat în plină desfăşurare, a HG care stabileşte noul model de cerere şi după aprobarea acesteia în şedinţa de Guvern.

Date suplimentare:

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă, pentru un singur sistem de încălzire principal utilizat, familiilor şi persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de acordare şi nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii.

Primarii pot acorda ajutoare din bugetele locale peste limitele de venituri şi/sau cuantumurile reglementate de la bugetul de stat.

Ajutorul se acordă oricând pe perioada sezonului rece, dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare, pentru perioada rămasă de la depunerea cererii şi până la sfârşitul sezonului.

La solicitarea consiliilor judeţene şi cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie, perioada sezonului rece poate fi prelungită într-unul sau mai multe judeţe, condiţiile, durata, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

MMFPSPV, comunicat de presă – 03 octombrie 2013Scrieti un comentariu