Prisma » Social » Accesul la profesiile reglementate

Accesul la profesiile reglementate

Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare prin care se anunţă începerea unei evaluări a reglementărilor naţionale privind accesul la profesii. Profesiile reglementate sunt profesiile în cazul cărora accesul este condiţionat de posesia unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui titlu specific este protejată, de exemplu, farmaciştii sau arhitecţii. Motivele care ar putea sta la baza acestor restricţii sunt bine întemeiate, spre exemplu, protecţia consumatorilor. Cu toate acestea, condiţiile prea restrictive de acces la anumite profesii pot descuraja sau chiar împiedica tinerii să intre pe piaţa forţei de muncă. Diferitele regimuri de reglementare pot face dificilă depunerea de candidaturi de către profesioniştii calificaţi pentru posturi vacante din alte state membre.

Îmbunătăţirea accesului la profesii, în special prin intermediul unui mediu de reglementare mai proporţional şi transparent în statele membre, ar facilita mobilitatea profesioniştilor calificaţi pe piaţa unică şi furnizarea transfrontalieră de servicii profesionale. Aceasta ar putea avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra situaţiei ocupării forţei de muncă şi ar trebui să consolideze creşterea economică, în special deoarece numai serviciile profesionale totalizează aproximativ 9% din PIB în Uniunea Europeană.

Pentru a oferi o imagine mai completă a obstacolelor care afectează accesul la profesiile reglementate şi exercitarea acestor profesii, s-a publicat, de asemenea, un raport privind constatările reexaminării inter pares referitoare la forma juridică şi la cerinţele în materie de acţionariat, desfăşurate în temeiul directivei privind serviciile. Aceste cerinţe, care adesea se adaugă la restricţiile privind accesul la profesii, ar putea împiedica înfiinţarea de filiale şi practicile multidisciplinare.

Principalele elemente ale comunicării

Actuala Comunicarea pune în aplicare cerinţele prevăzute în Directiva revizuită privind calificările profesionale – una dintre priorităţile Actului privind piaţa unică I din 2011. Ea prevede mai întâi un exerciţiu de transparenţă: fiecare stat membru va trebui să raporteze lista profesiilor pe care le reglementează, inclusiv cele la nivel regional. Comisia va publica apoi această listă sub forma unei hărţi europene a profesiilor reglementate care va indica în mod clar profesiile reglementate pentru fiecare ţară. Graţie acestei hărţi, un profesionist care doreşte să lucreze în alt stat membru va fi în măsură să cunoască condiţiile pe care le impune fiecare ţară pentru locul de muncă pentru care ar dori să îşi depună candidatura.

Condiţiile pentru accesul la profesii pot varia în mod semnificativ între ţările UE. Adesea, motivele care determină aceste diferenţe nu sunt bine înţelese. Procesul lansat acum invită statele membre într-o a doua etapă să efectueze, în următorii doi ani, o evaluare reciprocă a obstacolelor respective în vigoare care limitează accesul la anumite profesii. El stabileşte un plan de lucru ambiţios pentru Comisie şi pentru administraţiile naţionale care participă la evaluarea reciprocă. Părţile interesate, în special cele care reprezintă profesioniştii, vor fi pe deplin implicate în cadrul acestui exerciţiu. Acest fapt ar trebui, de asemenea, să permită un dialog între state membre care utilizează abordări diferite, în cadrul căruia impactul tuturor tipurilor de restricţii formale şi informale privind accesul la activităţile profesionale ar trebui examinat.

Rezultatele Eurobarometrului special „Piaţa internă” (nr. 398) publicat recent oferă o indicaţie privind modul în care consumatorii percep aceste aspecte. Atunci când aleg un prestator de servicii, cetăţenii UE consideră că, în aceeaşi măsură ca posesia unor calificări specifice, reputaţia şi experienţa profesională sunt foarte importante.

Context

Sarcinile disproporţionate în ceea ce priveşte accesul la profesiile reglementate s-au numărat printre aspectele evidenţiate în concluziile Consiliului European din 2 martie 2012, prin care s-a solicitat eliminarea obstacolelor nejustificate în materie de reglementare pe piaţa unică. La 14 iunie 2012, Parlamentul European a solicitat, de asemenea, Comisiei „să identifice domeniile în care statele membre blochează în mod disproporţionat accesul la profesiile reglementate”. În Portugalia, Polonia, Italia, Slovenia şi Spania sunt deja în curs de derulare reforme importante în vederea facilitării accesului la profesiile reglementate. Acest aspect a fost abordat, de asemenea, în recomandările specifice fiecărei ţări adresate anumitor state membre.

În comunicarea sa intitulată „Parteneriat pentru o nouă creştere a serviciilor 2012-2015” din 8 iunie 2012, Comisia a subliniat importanţa modernizării cadrului de reglementare pentru serviciile profesionale şi a anunţat o comunicare privind profesiile reglementate.

Comunicarea va începe punerea în aplicare a articolului 59 din Directiva revizuită privind calificările profesionale – una dintre priorităţile Actului privind piaţa unică I din 2011. Această dispoziţie din directivă – pentru care s-a ajuns la un acord politic în iunie – solicită tuturor statelor membre să reexamineze toate reglementările lor naţionale care restricţionează accesul la profesii şi să participe la o evaluare reciprocă.

Comunicarea se bazează, de asemenea, pe rezultatele unui atelier organizat la 17 iunie 2013 cu ministerele naţionale şi părţile interesate reprezentând profesii.

În iulie 2012, Consiliul European a aprobat recomandările din partea Comisiei către mai multe state membre privind necesitatea unei deschideri în materie de servicii profesionale pentru a-şi consolida economiile şi competitivitatea. Aceste recomandări au fost menţinute şi chiar extinse în 2013 pentru unele state membre.

Comisia Europeană – IP/13/897, 02/10/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu