Prisma » Justiţie » Invitaţie pentru depunere de informaţii, propuneri şi opinii

Invitaţie pentru depunere de informaţii, propuneri şi opinii

Comitetul de experţi privind reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei lansează o invitaţie pentru depunerea de informaţii, propuneri şi opinii cu privire la problema reformei pe termen lung a sistemului Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fun-damentale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Procesul de consultare are în vedere următoarele aspecte:

  • Luarea în considerare a viitorului sistemului Convenţiei, acest considerent înglobând provocările viitoare pentru exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie şi modul în care Curtea îşi poate îndeplini în mod optim rolul său dublu de a acţiona în calitate de apărător al persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi nu sunt asigurate la nivel naţional şi de a interpreta cu autoritate Convenţia;
  • Realizarea unei analize detaliate a posibilelor opţiuni privind rolul şi funcţia Curţii în viitor;
  • Iniţierea unei examinări ample a procedurii pentru supravegherea executării hotărârilor Curţii şi a rolului Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei în acest proces.

Procesul consultării, deschis tuturor, se va derula în limba engleză sau franceză, limbă în care trebuie depuse şi contribuţiile celor interesaţi. Lucrările se depun în formularul ce poate fi descărcat la adresa internet, unde se regăsesc şi toate indicaţiile pentru elaborarea şi prezentarea contribuţiilor. Termenul pentru depunerea lucrărilor este luni, 27 ianuarie 2014, ora prânzului (12 p.m., ora Franţei).

Grupul de experţi poate invita persoanele ale căror lucrări sunt considerate deosebit de interesante să participe în continuare la activitatea sa, fie prin intermediul unor întrebări ulterioare, fie prin participarea la o reuniunea grupului.

Informaţiile, propunerile şi opiniile primite în cadrul acestui proces, alături de alte elemente, vor fi examinate iniţial de un grup alcătuit atât din experţi naţionali, numiţi de guvernele statelor membre ale Consiliului Europei, cât şi din experţi „externi”. Rezultatele acestei activităţi vor fi prezentate Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei.

Spread the love


Scrieti un comentariu