Prisma » Social » Programul privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020

Programul privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020

De ce avem nevoie de un program privind protecţia consumatorilor la nivelul UE?

Cheltuielile de consum reprezintă 56 % din PIB-ul Uniunii Europene. Mai mult decât oricând, consumatorii bine informaţi şi experimentaţi pot stimula inovarea şi creşterea, cerând valoare, calitate şi servicii. Ca o consecinţă a crizei economice, au apărut noi nevoi şi s-au dezvoltat moduri noi de a face cumpărături, cum ar fi comerţul electronic şi serviciile digitale. Informarea consumatorilor trebuie să ţină şi ea pasul cu evoluţia pieţelor, cum ar fi liberalizarea acestora (de exemplu, în sectorul energiei sau al telecomunicaţiilor).

În plus, trebuie abordate noi provocări ale societăţii – complexitatea procesului decizional al consumatorilor, necesitatea de a evolua spre modele de consum mai sustenabile, abordarea oportunităţilor şi a ameninţărilor reprezentate de digitalizare, creşterea excluziunii sociale şi a numărului de consumatori vulnerabili, îmbătrânirea populaţiei.

Care sunt principalele provocări care trebuie abordate în cadrul programului pentru perioada 2014-2020?

Principalele dificultăţi pot fi grupate în următoarele patru categorii:

Siguranţa: nevoia de consolidare a coordonării autorităţilor naţionale responsabile cu aplicarea legii şi de abordare a riscurilor legate de globalizarea lanţului de producţie. Există o cerere tot mai mare pentru servicii sigure, mai ales în contextul îmbătrânirii populaţiei.

Informarea şi educarea consumatorilor: consumatorii au nevoie de informaţii comparabile, fiabile şi uşor de utilizat, în special la nivel transfrontalier; soluţionarea problemei cunoaşterii insuficiente, atât de către consumatori, cât şi de către comercianţi, a principalelor drepturi ale consumatorilor; obţinerea de date fiabile în privinţa modului în care piaţa răspunde nevoilor consumatorilor; mărirea capacităţii organizaţiilor consumatorilor, în special în anumite state membre; ameliorarea instrumentelor de educaţie şi de informare pe care le folosim.

Drepturile consumatorilor şi măsuri reparatorii eficiente: nevoia de consolidare în continuare a drepturilor consumatorilor, în special în situaţii transfrontaliere, şi de abordare a problemelor cu care se confruntă consumatorii atunci când încearcă să obţină despăgubiri, mai ales în situaţii transfrontaliere, astfel încât consumatorii să aibă încredere că le sunt bine protejate drepturile atât în propria ţară, cât şi în orice alt stat membru.

Consolidarea aplicării legislaţiei la nivel transfrontalier: nevoia de sporire a gradului de informare a consumatorilor în ceea ce priveşte reţeaua centrelor europene pentru consumatori, precum şi de consolidare a eficacităţii acesteia. Este necesar, de asemenea, să se consolideze eficienţa reţelei autorităţilor naţionale însărcinate cu aplicarea legii.

Cine va beneficia de program?

Beneficiarii direcţi vor fi autorităţile naţionale responsabile cu protecţia consumatorilor, cu siguranţa produselor şi cu asigurarea respectării legislaţiei, reţeaua centrelor europene pentru consumatori, organizaţiile consumatorilor de la nivelul UE şi organizaţiile naţionale ale consumatorilor. În cele din urmă, consumatorii din UE vor beneficia de pe urma ameliorării organizaţiilor consumatorilor, a consilierii furnizate de centrele europene pentru consumatori, precum şi a măsurilor de asigurare a respectării legislaţiei luate de autorităţi, care altfel nu ar fi posibile din cauza resurselor limitate.

Ce este nou faţă de programul precedent?

Noul program va menţine factorii de succes din vechiul program, dar va ţine seama de noile provocări ale societăţii, cum ar fi complexitatea sporită a procesului decizional, necesitatea de a evolua spre modele de consum mai sustenabile, oportunităţile şi ameninţările generate de extinderea digitalizării, precum şi nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili.

În ce mod noul program privind protecţia consumatorilor va sprijini strategia principală de creştere economică a Uniunii?

Fiecare dintre cei 500 de milioane de cetăţeni europeni este un consumator. Consumatorii stimulează economia Europei şi dezvoltarea pieţei unice. Cheltuielile pe care le fac aceştia se ridică la 56 % din PIB-ul UE şi constituie un potenţial imens ca sursă de creştere şi de inovare. Cu cât consumatorii sunt mai în măsură să ia decizii în cunoştinţă de cauză, cu atât impactul pe care îl au asupra consolidării pieţei unice şi a stimulării creşterii este mai pronunţat.

Programul privind protecţia consumatorilor se aliniază cu obiectivele strategiei Europa 2020: agenda digitală – creşterea bunăstării consumatorilor; creşterea durabilă – evoluţia spre modele de consum sustenabile; incluziunea socială – luarea în considerare a situaţiei consumatorilor vulnerabili şi a populaţiei în curs de îmbătrânire; reglementarea inteligentă – monitorizarea pieţei de consum care contribuie la conceperea de reglementări inteligente şi specifice.

Cât costă programul?

Programul va finanţa acţiuni în toate cele 28 de state membre ale UE şi în ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb care participă la Spaţiul Economic European.

Pentru a compara, în preţuri curente, programul precedent cu programul care a intrat recent în vigoare, programul privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2007-2013 a avut un buget de 156,8 milioane EUR, iar noul program va avea un buget de 188,8 milioane EUR. Acest buget reprezintă pentru fiecare cetăţean doar 5 euro cenţi pe an.

Comisia Europeană – MEMO/14/250, 31/03/2014, Notă de informareScrieti un comentariu