Prisma » Mediu » Administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

Administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

Ţinând cont de importanta legiferării coerente a suprafeţelor pajiştilor permanente, ca urmare a rezultatului discuţiilor purtate în grupele de lucru din cadrul Ministerului Agriculturii cu organizaţiile producătorilor cât şi cu cele care reprezintă interesele instituţiilor publice, au fost aduse, prin noua lege, următoarele îmbunătăţiri:

 • a fost completată definiţia utilizatorului de păşuni şi fâneţe – crescătorul care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel puţin o dată pe an;
 • s-a introdus obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti pentru menţinerea suprafeţei totale ocupată cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007, prin intermediul registrului agricol;
 • se clarifică faptul că prevederile ordonanţei se referă la pajiştile situate în extravilan;
 • referitor la contracte s-a modificat perioada de concesiune/închiriere, respectiv cuprinsă între 7 şi 10 ani, întrucât beneficiarul pajiştilor îşi întocmeşte un plan de dezvoltare pentru care solicită resurse;
 • se instituie obligaţia Consiliilor locale de a aproba un regulament de păşunat, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză;
 • se reglementează faptul că obligaţia asigurării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha sau să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti, începând cu anul de cerere 2014;
 • se reformulează contravenţia referitoare la circulaţia pe pajişti cu mijloacele de transport;
 • se mai introduce o excepţie pentru posibilitatea schimbării categoriei de folosinţă, respectiv terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar între valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral;
 • unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente, amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • concesiunea/închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.

MADR

Spread the love


Scrieti un comentariu