Prisma » Social » Mobilitatea lucrătorilor, esenţială pentru UE

Mobilitatea lucrătorilor, esenţială pentru UE

Îmbunătăţirea mobilităţii forţei de muncă – disponibilitatea şi capacitatea lucrătorilor de a-şi schimba locul de muncă sau de a se muta în alte regiuni – este esenţială pentru economiile europene, potrivit unui recent raport comun UE-OCDE.

Întrucât se preconizează că populaţia europeană în vârstă de muncă (15-64 de ani) va scădea cu 7,5 milioane între 2013 şi 2020, UE trebuie să utilizeze mai eficient competenţele migranţilor, pentru a menţine Europa competitivă.

În raport se evidenţiază mobilitatea şi migraţia ca factori-cheie în abordarea provocărilor privind demografia şi competenţele în Europa. Eliminarea inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi şi atragerea pe piaţa muncii a unui număr mai mare de lucrători tineri şi în vârstă vor fi, de asemenea, esenţiale în atenuarea efectelor îmbătrânirii populaţiei.

Multe ţări europene se confruntă cu o creştere constantă a ratei şomajului şi cu o atitudine din ce în ce mai ostilă faţă de imigraţie. În acelaşi timp, întreprinderile întâmpină deja dificultăţi în a găsi numai pe plan intern forţa de muncă necesară.

Dezvoltarea competenţelor

Potrivit unui sondaj recent, 40 % din întreprinderile din UE găsesc cu greu lucrători care să dispună de competenţele necesare. În următorul deceniu, se preconizează că nevoile pieţei forţei de muncă se vor concentra pe anumite profesii, care necesită competenţe de nivel mediu sau ridicat. Pentru a ajuta la îndeplinirea cerinţelor viitoare, raportul indică 3 răspunsuri de politică complementare:

  • îmbunătăţirea mobilităţii forţei de muncă în interiorul UE, cu scopul de a dispune de competenţele necesare acolo unde este nevoie de ele
  • o mai bună integrare a imigranţilor originari din afara UE, pentru a se asigura o utilizare mai inteligentă a competenţelor acestora
  • atragerea pe piaţa forţei de muncă a UE a unui număr mai mare de imigranţi din ţări terţe mai calificaţi, pentru a reduce anumite decalaje.

Raportul subliniază necesitatea de a elimina obstacolele cu care se confruntă lucrătorii care doresc să-şi schimbe locul de muncă, prin îmbunătăţirea instrumentelor de adecvare a competenţelor, prin facilitarea recunoaşterii calificărilor obţinute în străinătate şi prin oferirea de formare lingvistică adaptată la competenţele migranţilor în ţările de destinaţie.

Activităţi în curs

UE a luat deja măsuri pentru a elimina unele dintre aceste obstacole, inclusiv noi norme care să faciliteze libera circulaţie, precum şi dobândirea şi păstrarea drepturilor de pensie suplimentară.

De asemenea, au fost propuse iniţiative menite să îmbunătăţească reţeaua europeană de căutare de locuri de muncă EURES şi să consolideze măsurile care asigură respectarea normelor privind lucrătorii detaşaţi. Nu în ultimul rând, în recomandările sale anuale de politică economică adresate guvernelor ţărilor UE, Comisia a oferit orientări privind integrarea pe piaţa forţei de muncă.

Comisia Europeană, 23/09/2014

Spread the love


Scrieti un comentariu