Prisma » Economic » Programul Prima maşină

Programul Prima maşină

Programul “Prima maşină” va avea în 2015 un plafon de garantare de 350 de milioane de lei, potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern.

Pentru a stabili nivelul plafonului de garantare pentru acest an, au fost luate în considerare solicitările venite din partea instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare eligibile participante în cadrul Programului. Menţionăm că plafonul de garantare alocat pentru 2014 a fost de 50 milioane lei, în condiţiile în care normele de aplicare ale acestui program (legislaţia secundară) au fost adoptate în luna decembrie a anului trecut.

Actul normativ adoptat de Guvern prevede şi posibilitatea altor finanţatori interesaţi de program să se înscrie până la data de 2 martie.

Băncile şi instituţiile financiare nebancare (IFN) care nu au aplicat pentru Programul “Prima maşină” până la sfârşitul anului trecut, pot trimite până la 2 martie cererile de înscriere către Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), împreună cu informaţii privind nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate prin acest program şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează a fi acordate.

Decizia a fost luată în condiţiile în care, urmare a faptului că legislaţia secundară a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2014. Astfel, potenţialii finanţatori nu au avut timp să analizeze legislaţia şi să decidă înscrierea în Program în termenul menţionat în Hotărârea Guvernului 1053/2014, anume în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a normelor, respectiv 08.12.2014 până la data de 24.12.2014. Până la acest termen, un număr de 10 finanţatori au transmis FNGCIMM şi MFP cererile de înscriere în Program.

Informaţii suplimentare:

Persoanele care vor achiziţiona un autovehicul prin Programul “Prima maşină” vor beneficia de o perioadă de creditare de maximum 5 ani, la un cost al maşinii de cel mult 50.000 lei plus TVA, şi cu o dobândă subvenţionată în proporţie de 50%.

De acest program pot beneficia toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care obţin venituri şi care îndeplinesc şi celelalte criterii de eligibilitate, printre care să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere, că nu au mai deţinut în proprietate un autoturism nou, iar cu copia facturii proforma emise de vânzător să ateste că autoturismul achiziţionat prin program este nou, îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

Alte condiţii sunt avansul de minimum 5% din preţul de achiziţie şi asigurarea autoturismului nou-achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.

La aceste condiţii se adaugă normele proprii fiecărei bănci, precum şi condiţiile specificate deja în OUG 66/2014 prin care s-a aprobat acest program.

Spread the love


Scrieti un comentariu