Prisma » Economic » Dezvoltarea economiei circulare

Dezvoltarea economiei circulare

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a colecta opinii cu privire la principalele opţiuni de politică pentru dezvoltarea unei noi abordări ambiţioase referitoare la economia circulară. Opiniile părţilor interesate vor contribui la elaborarea noului plan de acţiune, care urmează să fie prezentat până la sfârşitul anului 2015.

Opţiunile de politică pentru a dezvolta o economie circulară competitivă în Europa vor avea în vedere nu numai politica privind deşeurile, ci vor aborda întregul ciclu de viaţă al produsului, luând în considerare situaţia din toate statele membre. Aceasta va include acţiuni privind proiectarea inteligentă a produselor, reutilizarea şi repararea produselor, reciclarea, consumul durabil, politica în materie de deşeuri, ratele de reciclare, utilizarea inteligentă a materiilor prime, dezvoltarea unor pieţe mai puternice pentru materiile prime secundare, precum şi măsuri sectoriale specifice.

Tranziţia către o economie mai circulară poate promova competitivitatea şi inovarea prin stimularea de noi modele de afaceri şi de noi tehnologii, precum şi prin facilitarea inovării sociale. Acest lucru va face ca economia europeană să devină mai durabilă şi mai competitivă pe termen lung.

Cetăţenii, autorităţile publice, întreprinderile şi toate celelalte părţi interesate guvernamentale şi neguvernamentale sunt invitate să răspundă la întrebări referitoare la diversele segmente ale ciclului economic şi la rolul lor în tranziţia către o economie circulară. O consultare publică separată privind denaturările pieţelor deşeurilor este deja în curs de derulare, fiind deschisă tuturor părţilor interesate. La 25 iunie 2015, Comisia va găzdui la Bruxelles o conferinţă a părţilor interesate, care va contribui la procesul de consultare. Conferinţa este deschisă tuturor părţilor interesate care doresc să contribuie la elaborarea politicii europene în acest domeniu.

Consultarea se va desfăşura până la data de 20 august 2015.

Context

Concurenţa pentru resurse la nivel mondial se intensifică. Concentrarea resurselor în afara Uniunii Europene, în special a materiilor prime critice, face ca industria şi societatea europene să fie dependente de importuri şi să fie din ce în ce mai vulnerabile faţă de preţurile ridicate, de volatilitatea pieţei şi de situaţia politică din ţările furnizoare. În acelaşi timp, resursele naturale sunt adesea utilizate la scară mondială într-un mod care nu este durabil, antrenând presiuni suplimentare asupra materiilor prime, o degradare a mediului înconjurător şi ameninţări la adresa ecosistemelor. Această tendinţă riscă să se amplifice, determinând schimbări la nivelul populaţiei mondiale şi al modelelor de creştere economică.

Spre deosebire de modelul economic caracterizat prin „a lua – a face – a arunca”, „economia circulară” urmăreşte să păstreze valoarea materialelor şi a energiei utilizate în produse cât mai mult timp cu putinţă, reducând la minimum deşeurile şi utilizarea resurselor. Tranziţia către o economie mai circulară în Europa va promova competitivitatea, va contribui la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă şi va proteja totodată mediul nostru înconjurător. Aceasta poate, de asemenea, să ofere consumatorilor produse inovatoare mai durabile, care să îi ajute să economisească bani şi să îşi amelioreze calitatea vieţii. Dimensiunile de mediu, economice şi sociale vor merge mână în mână.

O „economie circulară” vizează păstrarea valorii materialelor şi a energiei utilizate în produse în cadrul lanţului valoric pentru durata optimă şi, prin urmare, reducerea la minimum a deşeurilor şi a utilizării resurselor. Prin prevenirea pierderilor de valoare din fluxurile de materiale, aceasta creează oportunităţi economice şi avantaje competitive pe o bază durabilă.

O tranziţie reuşită către o economie circulară necesită acţiuni în toate etapele lanţului valoric: de la extracţia de materii prime la proiectarea de materiale şi produse, producţia, distribuţia şi consumul de bunuri, sisteme de reparare, refabricare şi reutilizare şi până la gestionarea deşeurilor şi reciclare.

Viitorul pachet va propune o abordare coerentă, care reflectă pe deplin interacţiunile şi interdependenţele de-a lungul lanţului valoric. Aceasta va cuprinde o propunere legislativă revizuită privind deşeurile şi o comunicare ce prezintă un plan de acţiune privind economia circulară.

În 2013 au avut loc consultări publice privind revizuirea obiectivelor UE în materie de deşeuri şi sustenabilitatea sistemului alimentar. Prin urmare, prezenta consultare se concentrează asupra altor aspecte legate de tranziţia către o economie circulară, extinzând domeniul anchetei la alte segmente ale ciclului economic (de exemplu, fazele de producţie şi de consum), precum şi asupra condiţiilor-cadru generale propice (de exemplu, inovarea şi investiţiile).

IP/15/5049 – 28.05.2015

Spread the love


Scrieti un comentariu