Prisma » Executiv » Consultare publică: Plan de Mobilitate Integrată pentru Municipiul Reşiţa

Consultare publică: Plan de Mobilitate Integrată pentru Municipiul Reşiţa

Primăria Municipiului Reşiţa derulează în prezent contractul pentru elaborarea proiectului “Plan de Mobilitate Integrată pentru Municipiul Reşiţa”, proiect ce va fi elaborat de Metroul SA.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creşterea eficienţei sistemului de transport urban şi îmbunătăţirea duratelor de deplasare în mediul urban;
  • Creşterea accesibilităţii la sistemul de transport public şi privat pentru toţi cetăţenii;
  • Creşterea atractivităţii transportului public urban;
  • Optimizarea sistemului de transport public urban;
  • Creşterea atractivităţii şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a amenajării spaţiilor urbane;
  • Reducerea poluării aerului si a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră si a consumului de energie;
  • Creşterea capacităţii de adaptare a sistemului de transport public existent la condiţiile meteorologice extreme şi la evenimente naturale, în concordanţă cu politicile UE de ”adaptare la schimbările climatice”;
  • Dezvoltarea reţelelor necesare pentru deplasările nemotorizate la nivel urban;
  • Îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă a reţelei de transport urban;
  • Adoptarea unei gestiuni de parcare corelată cu dezvoltarea durabilă a oraşului.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii transportului regional şi local prin creşterea accesibilităţii teritoriale, a mobilităţii populaţiei şi a bunurilor, precum şi dezvoltarea economică durabilă a Municipiului Reşiţa.

În cadrul acestui proiect, Primăria Municipiului Reşiţa vă invită să participaţi la consultarea publică ce va avea loc în data de 8 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa, Sala de şedinţe, corp I, parter, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, Reşiţa 320084, jud. Caraş-Severin.

Scopul întâlnirii este acela de a discuta viziunea şi proiectele propuse pentru dezvoltarea mobilităţii în municipiul Reşiţa şi de a răspunde întrebărilor participanţilor legate de etapele viitoare ale elaborării şi implementării PMUD.

Prima versiune a Planului de Mobilitate al Municipiului Reşiţa se poate descărca de pe site-ul primăriei secţiunea ”Anunţuri” sau se poate consulta la sediul Primăriei, Direcţia Tehnică Generală, Serviciul Gospodărie Urbană şi Mediu, adresa Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, între orele 8.00-16.00 de luni până joi, respectiv între orele 8.00-13.30, vineri. Informaţii privind consultarea materialului se pot primi la telefon 0255/210258 sau telefon centrală 0255/211692.

Această versiune a planului se va completa ca urmare a rezultatelor consultării publice şi după finalizarea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu.

Comentarii si observaţii se primesc pe adresa de e-mail transp@primariaresita.ro, până la data de 12 Ianuarie 2016.

Spread the love


Scrieti un comentariu