Prisma » Mediu » Proiect transfrontalier pentru sprijinirea şi promovarea unui turism rural durabil

Proiect transfrontalier pentru sprijinirea şi promovarea unui turism rural durabil

Turisma rural durabil

Asociaţia Euroland Banat din Reşiţa derulează pe o perioadă de 12 luni, în parteneriat cu Municipalitatea Alibunar din Serbia, proiectul “Un dulce sfârşit de săptămână la Fântâna Fetei” (“Sweet week-end at Devojački Bunar”). Proiectul este finanţat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia şi are un buget total de 284.475 euro.

Ne propunem, ca prin acest proiect, să promovăm turismul rural de o manieră aparte, pe anumite componente specifice pe care le considerăm importante şi anume: folosirea optimă a resurselor naturale şi locale pentru îmbunătăţirea turismului. Aceasta se poate realiza prin susţinerea serviciilor şi produselor locale tradiţionale de la realizarea lor şi până la marketing-ul şi vânzarea acestora, prin integrarea diverselor componente economice complementare şi susţinerea unei oferte turistice rurale unice.

De asemenea, ne propunem să realizăm o campanie de conştientizare, în comunităţile din Banat, cu potenţial, prin care să promovăm dezvoltarea unui turism rural durabil.

La Fântâna Fetei, partenerii sârbi îşi propun, pe de o parte, să amenajeze un centru de informare turistică, iar pe de alta, să organizeze un târg pentru promovarea destinaţiilor de week-end şi a turismului rural. Acestea vor reprezenta o bună ocazie şi pentru actorii din turismul rural de la noi să se facă remarcaţi şi să-şi promoveze oferta la vecinii din Serbia.

La solicitarea partenerilor, echipa Euroland Banat va organiza, pentru un grup din Serbia, o vizită de studiu în câteva zone rurale din Banat care au cunoscut o importantă dezvoltare având la bază turismul. Ne propunem să asigurăm cadrul pentru o serie de întâlniri, discuţii libere şi schimburi de idei dintre oaspeţii sârbi şi diverşi actori locali implicaţi în turism, de la managerii pensiunilor şi mici ofertanţi de produse şi servicii conexe turismului, până la administraţia locală, organizatori de evenimente şi activităţi, ONG-uri, firme, administratori de arii protejate etc.

Asociaţia Euroland Banat susţine teza potrivita căreia turismul poate oferi ”o viziune strategică orientată spre comunităţile locale şi poate imprima o dezvoltare de jos în sus (buttom up), bazată în special pe un turism „verde”, unde „verde” înseamnă: turistul dispune de cazare în mediul rural/semirural, beneficiază de hrană sănătoasă, de la producători locali, renunţă la maşină şi face drumeţii, rafting, mountain biking, escaladă, speologie, vizitează arealele protejate, filmează flora şi fauna, vizitează muzeele, monumentele şi siturile arheologice rurale şi industriale, participă la festivaluri şi evenimente locale, călătoreşte cu trenul pe căi ferate istorice, vizitează staţiuni balneo, face croazieră pe Dunăre etc.

Această abordare de jos în sus, oferă nu numai o dezvoltare durabilă şi protejarea patrimoniului natural şi cultural, aspecte atât de necesare şi importante, cât şi menţinerea în plan local, la nivelul comunităţilor, a celei mai mari părţi din beneficiile economice pe care această dezvoltare le oferă.”

Noi, echipa Asociaţiei Euroland Banat, sperăm ca prin acest proiect să creştem interesul şi vizibilitatea comunităţilor rurale din Banat pe aceste nişe ale turismului ce ţin de natură şi ecologie, de multi-culturalitate, obiceiuri şi meşteşuguri tradiţionale, de mişcare, viaţă şi mâncare sănătoasă, pentru un turism ”verde” şi durabil în Banat şi nu numai.

Andrei Szabó, Preşedinte Asociaţia Euroland Banat

Turisma rural durabil

Spread the love


Scrieti un comentariu