Prisma » Social » Protejarea mai bună a copiilor în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie de dreptul familiei

Protejarea mai bună a copiilor în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie de dreptul familiei

Comisia Europeană a propus o serie de îmbunătăţiri cu privire la normele UE, care îi protejează pe copii în contextul litigiilor transfrontaliere în materia autorităţii părinteşti având ca obiect încredinţarea copiilor, drepturile de vizită sau răpirea copiilor.

Noile norme vor accelera procedurile judiciare şi administrative şi vor asigura faptul că se va ţine seama, în orice situaţie, de interesul superior al copilului.

În cazul disputelor familiale sau al separării unor cupluri internaţionale, cooperarea judiciară transfrontalieră este esenţială pentru a le oferi copiilor un cadru juridic sigur, care să le permită acestora să menţină relaţiile cu ambii părinţi (şi tutori), care pot locui în ţări europene diferite.

Normele actualizate se bazează pe o evaluare a normelor existente şi au ca scop remedierea deficienţelor identificate. Mai precis, unul dintre principalele obiective ale normelor este de a permite accelerarea procedurilor în ansamblul lor, întrucât este fundamental să se acţioneze cât mai rapid pentru a proteja interesul superior al copilului în astfel de litigii transfrontaliere în materia autorităţii părinteşti. Se propun astfel următoarele modificări specifice:

Proceduri mai eficiente pentru abordarea cazurilor de răpiri transfrontaliere a copiilor de către unul dintre părinţi

Termenele aplicabile diferitelor etape ale procedurii de înapoiere a copilului vor fi limitate la o perioadă cumulată de maximum 18 săptămâni (cel mult şase săptămâni pentru prelucrarea cererii de către autoritatea centrală de primire, şase săptămâni pentru instanţa de prim grad de jurisdicţie şi şase săptămâni pentru instanţa de apel). Hotărârea de înapoiere a unui copil va putea fi contestată o singură dată, iar judecătorul va trebui să decidă dacă o hotărâre prin care se dispune înapoierea copilului ar trebui să fie pusă în aplicare pe durata soluţionării apelului.

Cu respectarea deplină a structurii sistemelor de drept naţionale, se va acţiona astfel încât să se asigure implicarea unui număr limitat de instanţe în soluţionarea cazurilor de răpire a unui copil de către unul dintre părinţi, pentru a le permite judecătorilor să dobândească competenţele specifice necesare.

Asigurarea audierii copilului

Oricărui copil care este capabil să îşi exprime părerea i se garantează posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere, în cadrul tuturor procedurilor legate de cazul său. Această garanţie vizează în primul rând procedurile privind încredinţarea copiilor şi dreptul de vizită, precum şi procedurile privind înapoierea copiilor, în situaţia în care au fost răpiţi de către unul dintre părinţi.

Executarea rapidă a hotărârilor în alte state membre

În prezent, părinţii sunt adesea nevoiţi să solicite încuviinţarea executării într-un alt stat membru a unei hotărâri privind încredinţarea sau vizitarea copiilor. Odată cu introducerea noilor norme, se elimină procedura intermediară care trebuie parcursă pentru executarea unei hotărâri judecătoreşti într-un alt stat membru (exequatur). În cazul în care hotărârea nu este executată în termen de şase săptămâni, instanţa îi comunică autorităţii centrale solicitante din statul membru de origine sau direct solicitantului motivele care au stat la baza neexecutării hotărârii în termenul necesar. În plus, pentru a accelera executarea unei hotărâri, instanţa care a pronunţat hotărârea va putea să o declare executorie cu titlu provizoriu.

Îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile statelor membre

O condiţie preliminară indispensabilă pentru asigurarea unui climat de încredere reciprocă între autorităţile din diferite state membre o reprezintă buna cooperare dintre acestea pe durata soluţionării cazurilor în care sunt implicaţi copii. Noile norme vor promova o mai bună cooperare între autorităţile centrale, întrucât acestea funcţionează ca punct de contact direct pentru părinţi şi joacă un rol esenţial în sprijinirea judecătorilor în demersurile de aplicare a normelor. De asemenea, autorităţile responsabile pentru bunăstarea copiilor vor fi mai bine integrate în eforturile de cooperare transfrontalieră.

Aceste noi norme vor fi benefice pentru familii şi copii, care vor avea de câştigat de pe urma reducerii termenelor de soluţionare a procedurilor şi a evitării costurilor ridicate pe care le implică, în general, astfel de proceduri. De exemplu, în cazul unei proceduri de înapoiere, părinţii vor beneficia de norme mai clare şi vor fi încurajaţi să opteze pentru calea medierii, putând astfel economisi costuri de judecată care se ridică, în medie, la 2 200 EUR, pentru întreaga procedură. Renunţarea la procedura exequatur va permite economisirea unei sume care, în anumite state membre, poate varia între aproximativ 1 100 şi 4 000 EUR, per caz. În plus, odată cu accelerarea executării hotărârilor, familiile vor putea folosi banii economisiţi pentru angajarea unui avocat specializat, al cărui onorariu variază, în funcţie de statul membru, între 1 000 şi 4 000 EUR, pentru fiecare 10 ore de lucru suplimentare.

Etapele următoare

Propunerea adoptată de Comisie va fi trimisă Consiliului UE. Potrivit articolului 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, decizia Consiliului se adoptă în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială pentru cooperarea judiciară în materie de dreptul familiei. Parlamentul European va fi consultat cu privire la această propunere.

IP/16/2351, 30.06.2016Scrieti un comentariu