Prisma » Economic » Schemă de ajutor de minimis pentru meşteşuguri şi artizanat

Schemă de ajutor de minimis pentru meşteşuguri şi artizanat

Operatorii economici din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului vor beneficia de ajutor de minimis în condiţiile în care Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Memorandumul cu tema „Încadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român”.

Sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această categorie de agenţi economici, constituie coloana vertebrală a oricărei economii moderne.

Prin măsurile de sprijin pentru IMM-uri la nivel naţional, care se încadrează în politica la nivel european, se urmăreşte: îmbunătăţirea ritmului de creştere economică şi a competitivităţii întreprinderilor într-o economie bazată pe cunoaştere, cu un puternic accent pe globalizare; promovarea spiritului antreprenorial; îmbunătăţirea cadrului financiar pentru întreprinderi, în special pentru IMM; facilitarea accesului la finanţare.

Scopul schemei de ajutor de minimis, administrată de Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, este de a susţine operatorii economici prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 şi este complementară cu programele finanţate din fonduri europene.

Schema de minimis este concepută ca program multianual, până în anul 2020, cu finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor ajutorului de minimis se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat şi cu respectarea unor condiţii de eligibilitate.

Schema de minimis pentru meşteşuguri şi artizanat, cu finanţare de la bugetul de stat este elaborată pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani. Data estimată la care va intra în vigoare această schemă este luna septembrie 2016, iar perioada estimată în care se vor efectua plăţile ajutorului de minimis este până la finalul anului 2016.

Schemele de minimis pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii implementate prin programele naţionale sunt bugetate pentru anul 2016 cu suma de 159,490 milioane lei lei, conform anexei la legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 3/35/02 pag. 2 la cap bugetar 55.16 în cadrul titlului VII ALTE TRANSFERURI, Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Conform Anexei 3/35/27 la Legea bugetului de stat pentru anul 2016, bugetul schemei de ajutor de minimis pentru meşteşuguri şi artizanat este 890.000 lei.

Numărul minim al operatorilor economici beneficiari ai acestei scheme de ajutor de minimis este estimat la 160/an, respectiv 800 beneficiari pentru perioada 2016-2020.

Ca efecte ale implementării schemei de minimis pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, se preconizează:

a) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

b) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

c) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;

Rezultate preconizate:

a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;

b) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;

c) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;

Informaţii suplimentare:

În perioada 2009-2015, au fost finanţaţi prin intermediul Programului un număr de 625 operatori economici. Bugetul schemei, aprobat prin legea bugetului de stat pentru perioada 2009-2015 a cumulat 7,780 milioane lei lei, ceea ce a permis finanţarea a 625 operatori economici.Scrieti un comentariu