Prisma » Economic » Determinarea tarifelor de primă maxime pentru RCA

Determinarea tarifelor de primă maxime pentru RCA

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat în 17 octombrie, într-o şedinţă specială, Raportul cu privire la determinarea tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule, potrivit art. 36, alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2016, informează ASF.

Comunicatul de presă precizează modalitatea de calcul, oferind şi câteva exemple practice. “Formula de calcul cuprinde frecvenţa daunelor, dauna medie, daunele întâmplate, dar neraportate (IBNR), inflaţia daunelor şi încărcarea de siguranţă, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziţie şi administrare, fixe şi variabile, precum şi încărcarea de Bonus/Malus (15%) şi cota de profit (1%).

Cheltuielile de achiziţie şi administrare ale societăţilor de asigurare cuprind o cotă de 25%, în care intră contribuţiile asigurătorilor la fondurile de garantare şi compensare a daunelor (FGA, Fondul pentru victimele străzii, Fondul Carte verde) de 8%, cheltuielile cu reţelele de distribuţie şi/sau intermediarii din piaţă (brokeri) – 10%, costul de capital de circa 2%, şi cheltuieli proprii variabile (5%). La aceasta se adaugă o cotă fixă de cheltuieli administrative cu salarii, chirii etc., în sumă de 70 lei per unitate de expunere, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

De exemplu, pentru un autovehicul de transport marfă cu masa peste 16 tone deţinut de o persoană juridică, rezultă o primă maximă de 7.534 de lei, iar în cazul autovehiculelor de transport de persoane cu o capacitate de peste 40 de locuri, aplicarea metodologiei de tarifare a condus la o primă maximă de 6.600 lei.

Totodată, pe segmentul autovehiculelor cu o capacitate cilindrică între 1.201-1.400 cmc, deţinute de persoane fizice din categoria de vârstă 31-40 de ani, tariful de primă maxim rezultat este de 610 lei.

Tarifele maxime stabilite de ASF, potrivit legii, vor fi transmise Ministerului Finanţelor Publice, care le va supune aprobării Guvernului”, se precizează în documentul ASF.

Senatorii din Comisia de buget au dat raport de respingere a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind plafonarea tarifelor RCA pentru o perioadă de şase luni, pe motiv că în circuitul legislativ există deja un proiect de lege care reglementează piaţa asigurărilor auto.

Proiectul de lege a trecut de Senat, iar acum se află în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional.

Spread the love


Scrieti un comentariu