Prisma » Economic » O nouă iniţiativă de consolidare a capacităţilor adresată furnizorilor de microcredite şi de finanţare socială

O nouă iniţiativă de consolidare a capacităţilor adresată furnizorilor de microcredite şi de finanţare socială

Fondul european de investiţii (FEI) şi Comisia Europeană anunţă o nouă iniţiativă menită să ajute furnizorii de microcredite şi de finanţare pentru întreprinderile sociale să îşi dezvolte întreprinderile în cadrul Programului UE pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (EaSI).

Noua „componentă investiţională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităţilor” va consolida capacitatea anumitor intermediari financiari în domeniul microfinanţării şi în cel al finanţării întreprinderilor sociale. În cea mai mare parte prin investiţii de capital (precum finanţarea creării de noi întreprinderi şi capitalul de risc), FEI va sprijini dezvoltarea acestor finanţatori, de exemplu pentru deschiderea unei noi filiale, investiţii în resursele umane, dezvoltarea unui nou instrument informatic sau finanţarea anumitor cheltuieli. În cele din urmă, aceste investiţii vor contribui la creşterea ofertei şi a oportunităţilor pentru utilizatorii de microcredite şi întreprinderile sociale.

Se preconizează că implementarea componentei investiţionale din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităţilor va consolida ecosistemul pentru microfinanţare şi antreprenoriat social, acţionând totodată ca un catalizator pentru investiţii suplimentare în economiile europene, şi reflectă angajamentul puternic al Comisiei Europene de lansare a unor iniţiative concrete care vizează investiţiile, stimularea locurilor de muncă a creşterii economice şi a investiţiilor.

Despre EaSI

Scopul Programului pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială („EaSI”) derulat de Comisia Europeană este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor UE privind un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale adecvate, combaterea excluziunii sociale şi a sărăciei şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Programul „Garanţia EaSI”, lansat în iunie 2015, este finanţat de Comisia Europeană şi gestionat de Fondul european de investiţii. EaSI oferă sprijin intermediarilor financiari care oferă microcredite întreprinzătorilor sau finanţare întreprinderilor sociale care altfel nu ar fi putut obţine finanţare în alt mod din motive legate de risc. Obiectivul său este de a facilita accesul la microfinanţare atât pentru grupurile vulnerabile care doresc să-şi înfiinţeze sau să-şi dezvolte propria afacere, cât şi pentru microîntreprinderi, în special prin împrumuturi de până la 25 000 EUR. În plus, pentru prima oară, Comisia Europeană sprijină întreprinderile sociale prin investiţii de până la 500.000 EUR.

În plus, Comisia consolidează dimensiunea soci-ală a FEIS atât în ceea ce priveşte microfinanţarea, cât şi în ceea ce priveşte antreprenoriatul social. Per ansamblu, se preconizează că suma totală a spriji-nului pentru aceste domenii va creşte (de la 193 de milioane EUR în cadrul programului EaSI) la apro-ximativ 1 miliard EUR, cu mobilizarea unor investiţii suplimentare de aproximativ 3 miliarde EUR.

Despre FEI

Fondul European de Investiţii (FEI) face parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii. Scopul său principal este acela de a sprijini microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din Europa, oferindu-le acces la finanţare. FEI creează şi dezvoltă capital de risc, capital de creştere, garanţii şi instrumente de microfinanţare care vizează în mod specific acest segment de piaţă. În cadrul acestui rol, FEI promovează obiectivele UE de sprijinire a inovării, a cercetării şi a dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă.

IP/16/4470, 22.12.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu