Prisma » Social » Deputaţii cer recunoaşterea automată transfrontalieră a adopţiilor

Deputaţii cer recunoaşterea automată transfrontalieră a adopţiilor

Pentru a proteja interesul superior al copiilor, deputaţii au cerut Comisiei să ceară tuturor statelor UE să recunoască reciproc, în mod automat, certificatele de adopţie. Propunerea de rezoluţie votată recent propune crearea unui Certificat european de adopţie pentru a facilita procesul de recunoaştere automată.

Propunerea de rezoluţie cere Comisiei să propună reguli privind recunoaşterea automată în UE a adopţiilor ”naţionale” – cazurile în care părinţii adoptivi şi copilul adoptat sunt rezidenţi într-o singură ţară. Convenţia de la Haga cere recunoaşterea automată a adopţiilor în toate statele semnatare, inclusiv toate statele membre UE, dar se aplică doar cazurilor în care părinţii şi copilul adoptat provin din două state diferite.

Certificat european şi principii de bună practică

Deputaţii sugerează crearea unui Certificat European de Adopţie pentru a grăbi procesul automat de recunoaştere a certificatelor ”naţionale” de adopţie, la nivelul UE. Ei cer şi standarde minime pentru adopţii, nu în formă legislativă, ci pentru a defini principii de ”bună practică”.

Eliminarea obstacolelor administrative

Familiile cu copii adoptaţi din propria lor ţară se confruntă cu probleme legale şi administrative când se mută dintr-un stat membru în altul. De exemplu, părinţii nu pot lua decizii privind educaţia sau tratamentele medicale ale copiilor lor adoptaţi înainte de a îndeplini proceduri legale care să demonstreze că au custodia. Rezoluţia a fost adoptată cu 533 voturi la 41 şi 72 de abţineri. Comisia nu va fi obligată să urmeze recomandările Parlamentului, dar va trebui să explice refuzul.

Rezoluţia are în vedere doar relaţia individuală părinte-copil. Nu obligă statele membre să recunoască nicio relaţie legală specială între părinţii unui copil adoptat.

REF. : 20170131IPR60307Scrieti un comentariu