Prisma » Executiv » Primăria Reşiţa – anunţuri consultare publică

Primăria Reşiţa – anunţuri consultare publică

Anunţ

Informăm cetăţenii municipiului Reşiţa că, în data de 08.05.2017 ora 13.00, la sediul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, va fi supusă procedurii de dezbatere publică (consultare publică-etapa a II-a) documentaţia de urbanism:

Plan urbanistic zonal:

“Construire Supermarket LIDL şi amenajare locuri parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – Bd. Republicii, nr. 100
 • Pr. nr. 25/2015, elaborat de S.C. Levant Project S.R.L., Timişoara, jud. Timiş;
 • Iniţiator: SC Lidl Romania S.C.S., cu sediul în comuna Chiajna, jud. Ilfov;

Îi invităm să participe pe toţi cei interesaţi.

Primar, Popa Ioan


Anunţ

Informăm cetăţenii municipiului Reşiţa că, în data de 08.05.2017 ora 13.00, la sediul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, va fi supusă procedurii de dezbatere publică (consultare publică – etapa a II-a) documentaţia de urbanism:

Plan urbanistic zonal:

“Revenire la C.U. 419/06.10.2015 Amenajare sală de evenimente. Schimbare destinaţie spaţiu şi extindere clădire”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – zona V. ?erovei, fn (Triaj CFU)
 • Pr. nr. 756/2015, elaborat de B.I.A. Adina Bocicai – Reşiţa
 • Iniţiator: S.C. Megacom Impex SRL;

Îi invităm să participe pe toţi cei interesaţi.

Primar, Popa Ioan


Anunţ

Informăm cetăţenii că la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, se află depusă pentru consultare – etapa elaborare propuneri (etapa a II-a), următoarea documentaţie de urbanism:

Plan urbanistic zonal:

“Construire Supermarket LIDL şi amenajare locuri parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – Bd. Republicii, nr. 100
 • Pr. nr. 25/2015, elaborat de S.C. Levant Project S.R.L., oraş Timişoara, jud. Timiş;
 • Iniţiator: SC Lidl Romania S.C.S., cu sediul în comuna Chiajna, jud. Ilfov;

Rugăm cetăţenii să-şi exprime opiniile, să facă observaţii sau propuneri, în scris, zilnic de la data de 02.05.2017 până la data de 26.05.2017, conform programului de lucru cu publicul, la Primăria municipiului Reşiţa, Camera nr. 203 – Direcţia Urbanism şi Amena-jarea Teritoriului, pe e-mail: urbanism@primariaresita.ro sau la telefonul cetăţeanului: 0255-21.99.84.

Primar, Popa Ioan


Anunţ

Informăm cetăţenii că la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, se află depusă pentru consultare – etapa elaborare propuneri (etapa a II-a), următoarea documentaţie de urbanism:

Plan urbanistic zonal:

“Revenire la C.U. 419/06.10.2015 Amenajare sală de evenimente. Schimbare destinaţie spaţiu şi extindere clădire”

 • Amplasament: judeţul C-S, Reşiţa – zona V. Ţerovei, fn (Triaj CFU)
 • Pr. nr. 756/2015, elaborat de B.I.A. Adina Bocicai, Reşiţa
 • Iniţiator: S.C. Megacom Impex SRL;

Rugăm cetăţenii să-şi exprime opiniile, să facă observaţii sau propuneri, în scris, zilnic de la data de 02.05.2017 până la data de 26.05.2017, conform programului de lucru cu publicul, la Primăria municipiului Reşiţa, Camera nr. 203 – Direcţia Urbanism şi Amena-jarea Teritoriului, pe e-mail: urbanism@primariaresita.ro sau la telefonul cetăţeanului: 0255-21.99.84.

Primar, Popa IoanScrieti un comentariu