Prisma » Social » Guvernul a aprobat înfiinţarea agenţiilor de mediere între cererea şi oferta de muncă zilieră

Guvernul a aprobat înfiinţarea agenţiilor de mediere între cererea şi oferta de muncă zilieră

Guvernul a aprobat înfiinţarea agenţiilor de mediere între cererea şi oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

Înfiinţarea agenţiilor de mediere face parte din măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2017-2020, la secţiunea ”Stimularea creării de noi locuri de muncă”.

Măsurile au fost stabilite printr-un proiect de lege adoptat, care modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Acest proiect stabileşte că agenţiile de mediere pot fi societăţi înfiinţate în condiţiile Legii nr. 31/1990 şi au ca obiect de activitate ,,Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă” – cod CAEN 7810 sau societăţi cu personalitate juridică înfiinţate în state membre UE.

Actul normativ mai prevede creşterea perioadei în care zilierii pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar. Astfel, pentru zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermediul unei agenţii de mediere, perioada în care poate lucra pentru acelaşi beneficiar creşte de la 90 de zile până la maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Agenţiile de mediere nu pot percepe taxe pentru demersurile pe care le fac în vederea recrutării persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi ziliere.

Noile structuri de mediere vor putea beneficia de fonduri externe nerambursabile pentru formarea profesională a personalului propriu şi pentru dezvoltarea capacităţii administrative.

Furnizorii de servicii de mediere a muncii, acreditaţi în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 277/2002, pot presta servicii de mediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, fără a se supune acreditării prevăzute de noua lege, dacă dreptul de a presta astfel de servicii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

Având în vedere faptul că munca zilieră presupune desfăşurarea de activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar persoană juridică, aplicarea noilor prevederi din lege va avea ca impact creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din categoria de populaţie care nu are o calificare profesională sau are o educaţie şcolară precară.

În prezent, România se confruntă cu deficit de forţă de muncă, iar prin acest act normativ se urmăreşte asigurarea unui cadru normativ coerent şi unitar, care să faciliteze accesul la angajarea în piaţa muncii a persoanelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale.

Analiza pieţei muncii şi a numărului de zilieri înregistraţi la Inspectoratele Teritoriale de Muncă relevă faptul că actualul cadru normativ care reglementează munca zilieră a dus la o creştere semnificativă a numărului de persoane ocupate pe piaţa muncii.

Spread the love


Scrieti un comentariu