Prisma » Mediu » În Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului pădurea este rasă bucată cu bucată

În Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului pădurea este rasă bucată cu bucată

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro ) a realizat o monitorizare a tăierilor de arbori de pe traseul Valea Topliţei situată în apropiere de zona Comarnic pe un domeniu administrat de RNP Romsilva.

Pe acest traseu o porţiune de cca 50 ha este tăiată la ras deşi locul tăierilor este plasat în Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului. Aici s-a degradat grav ecosistemul forestier care ar trebui să fie protejat ca urmare a prevederilor Legii Ariilor Naturale Protejate. În acelaşi timp zona este un habitat aparţinând unui sit Natura 2000 din Reţeaua Europeană a Ariilor Naturale Protejate.

În aceste condiţii orice justificări de legalitate a tăierilor din partea RNP Romsilva nu pot să susţină ideea că o taiere la ras de 50 ha este o măsură de conservare compatibilă cu scopul unui parc naţional.

Aparent exista tendinţa ca atunci când pădurile din Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului nu sunt devastate de incendii, aşa cum s-a întâmplat în vara acestui an, ele să fie date în exploatare de către RNP Romsilva unor agenţi economici lacomi care le fac să dispară bucată cu bucată.

Cât despre legalitatea tăierilor, invocată de fiecare dată de RNP Romsilva în asemenea cazuri, trebuie spus că această „legalitate” este raportată la lipsa unui plan de management aprobat de Ministerul Mediului pentru Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului. Acest document ar trebui să pună în aplicare, în mod coerent şi la nivelul anului 2017, Legea Ariilor Naturale Protejate în perimetrul parcului.

Ca şi în cazul altor parcuri naţionale, Administraţia Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului este o structură în subordinea RNP Romsilva motiv pentru care nu este greu de înţeles unde este conflictul de interese şi cine pune „tălpi” promovării şi aprobării unui plan de management la 13 după înfiinţarea administraţiei acestui parc.

În lipsa planului de management, amenajamentul silvic privind tăierile de arbori în perimetrul parcului se întocmeşte în baza unor reglementări anacronice din perioada în care România nu era ţară membră a Uniunii Europene.

GEC Nera solicită public Ministerului Mediului să facă demersurile necesare pentru a impune cât mai urgent un plan de management pentru Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului în vederea normalizării activităţilor antropice din perimetrul parcului în conformitate cu legislaţia internă şi Aquis-ul Comunitar al Uniunii Europene.

Spread the love


Scrieti un comentariu