Prisma » Mediu » Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor

Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor

Având în vedere începerea lucrărilor agricole de primăvară, intensificarea turismului, apropierea sărbătorilor religioase, precum şi executarea unor reparaţii la instalaţii, aprovizionarea cu carburanţi necesari lucrărilor agricole, toţi cetăţenii Municipiului Reşiţa trebuie să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor:

 • utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, fără respectarea distanţelor de siguranţă, sau pe timp de vânt şi lăsarea lui fără supraveghere sunt interzise;
 • prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri amenajate, la distanţe de siguranţă, astfel încât să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
 • utilizarea focului deschis în diferite scopuri, precum şi arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, se admite numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, după obţinerea acceptului Agenţiei de Protecţie a Mediului Caraş-Severin şi a permisului de lucru cu focul;
 • după obţinerea permisului de lucru cu focul şi luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi se va asigura o distanţă minimă de 10 m a focului faţă de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile etc.) şi de 40 m faţă de locuri cu pericol de explozie;
 • trebuie înlăturat cu desăvârşire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc;
 • preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund potrivit legii de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;
 • fumatul este interzis în toate locurile unde nu se admite folosirea focului deschis;

Incendierea vegetaţiei uscate, în astfel de împrejurări, pe lângă faptul că nu este legală poate duce la fenomene ce pot avea urmări foarte grave cum ar fi:

 • scăparea de sub control a arderii care se poate extinde la fondul forestier, la locuinţe sau anexe gospodăreşti din apropiere;
 • provocarea de pagube materiale şi altor proprietari;
 • producerea unor adevărate catastrofe din punct de vedere al conservării biodiversi-tăţii, distrugerea florei şi a microorganismelor inclusiv din Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului;
 • necesită un volum foarte mare de muncă, concentrarea unor importante forţe ceea ce implică cheltuieli pe măsură;

Aprinderea resturilor vegetale pe timp de vânt este şi mai periculoasă din cauza creşterii vitezei de propagare a arderii, suprafeţele cuprinse de incendiu fiind mult mai mari, la fel şi pagubele.

Pe lângă pagubele materiale provocate, un incendiu poate aduce importante prejudicii şi mediului înconjurător prin:

 • poluarea atmosferei;
 • degradarea solului;
 • accidente rutiere cauzate de pătura de fum care reduce vizibilitatea;
 • degradarea şi diminuarea fondului forestier;
 • diminuarea diversităţii biologice şi scăderea calităţii acesteia prin dispariţia speciilor valoroase.

Distrugerea covorului vegetal de pe terenurile în pantă favorizează declanşarea şi intensificarea fenomenelor de eroziune care au ca urmare pierderea unei cantităţi importante de sol.

Deţinătorii de terenuri cu orice titlu, orice persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate pe un teren, au obligaţia să respecte legislaţia pe linie de mediu şi apărare împotriva incendiilor:

 • arderea miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase se face numai cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 • informarea, în prealabil a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă;
 • asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru stingere în caz de nevoie.

Nerespectarea regulilor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează, conform O.u.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amendă de la 6.500 lei la 7.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice.

Pentru intervenţia la stingere vor fi alarmate forţele specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin la numerele de telefon: 112; 0255-211213; 0255-211214.

Alarmarea populaţiei din zona afectată se va face prin folosirea oricăror mijloace, inclusiv clopotelor bisericilor pentru transmiterea semnalelor stabilite.

Orice informaţie pe linia situaţiilor de urgenţă se va obţine de la Serviciul Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” cu sediul în Reşiţa, Piaţa Republicii nr. 17, telefon: 0255-214800.

Spread the love


Scrieti un comentariu