Prisma » Legislativ » Succesiuni transfrontaliere

Succesiuni transfrontaliere

S-au publicat în Jurnalul Oficial noile norme ale Uniunii Europene menite să reducă dificultăţile juridice întâmpinate în cazul decesului unui membru de familie care deţine bunuri în altă ţară membră a UE. Prin această publicare, dispoziţiile normelor respective devin parte a dreptului UE. Noul regulament privind succesiunile transfrontaliere, propus de Comisia Europeană şi adoptat luna trecută în mod oficial de statele membre ale UE, va permite cetăţenilor europeni să gestioneze mai uşor aspectele juridice ale unui testament sau ale unei succesiuni cu un caracter internaţional. Conform estimărilor, 450 000 de familii europene care se confruntă în fiecare an cu o succesiune internaţională vor beneficia de securitate juridică în temeiul acestor norme. Întrucât peste 12,3 milioane de cetăţeni europeni îşi au reşedinţa în altă ţară membră a UE, este probabil ca normele să prezinte interes pentru numeroase alte persoane. În prezent, statele membre au la dispoziţie un termen de trei ani pentru alinierea legislaţiei lor naţionale, astfel încât noile norme ale UE să producă efecte.

Noul act legislativ simplifică în mod considerabil soluţionarea succesiunilor internaţionale prin furnizarea unui criteriu unic pentru stabilirea atât a competenţei judiciare, cât şi a legii aplicabile în cazurile transfrontaliere, şi anume locul în care persoana decedată îşi avea reşedinţa obişnuită. De asemenea, regulamentul permite cetăţenilor să îşi planifice din timp succesiunea, în condiţii de deplină securitate juridică. Actul legislativ prevede, de asemenea, un certificat european de moştenitor, care va da posibilitatea persoanelor să îşi dovedească statutul de moştenitor sau de administrator al unei succesiuni, fără a se efectua alte formalităţi pe teritoriul UE. Situaţia actuală, în care cetăţenii se confruntă cu mari dificultăţi în exercitarea drepturilor lor, va fi în mod considerabil îmbunătăţită, rezultatul fiind instituirea unor proceduri mai rapide şi mai ieftine, care vor permite persoanelor implicate să aloce mai puţin timp acestor demersuri şi să cheltuie mai puţini bani pe taxe juridice.

Context

La 14 octombrie 2009, Comisia a propus un regulament pentru simplificarea dezbaterii succesiunilor internaţionale. Conform regulamentului, va exista un criteriu unic pentru stabilirea atât a competenţei autorităţilor, cât şi a legii aplicabile în cazul unei succesiuni transfrontaliere, şi anume locul în care persoana decedată îşi avea reşedinţa obişnuită. Cu toate acestea, persoanele care locuiesc în străinătate vor putea opta ca legea ţării a cărei cetăţenie o deţin să se aplice întregii lor succesiuni. Astfel, un pensionar german care locuieşte în Portugalia ar putea, de exemplu, să opteze pentru aplicarea legii germane atunci când îşi planifică succesiunea.

În martie 2012, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European şi plenul Parlamentului European au votat un raport privind proiectul de act legislativ. Apoi, la 7 iunie 2012, a fost parcursă ultima etapă, când guvernele statelor membre ale UE, reprezentate în Consiliul UE, au adoptat noul act legislativ.

(Comisia Europeană IP/12/851, 26/07/2012)

Spread the love


Scrieti un comentariu