Prisma » Executiv » Dezbaterea privind viitorul Europei

Dezbaterea privind viitorul Europei

Comisia le oferă cetăţenilor ocazia de a-şi spune cuvântul prin intermediul unei consultări online

Din cifrele publicate de Comisie rezultă că, până în prezent, peste 5 500 de cetăţeni ai UE au participat la una dintre cele mai ample consultări online din istoria UE privind drepturile cetăţenilor şi viitorul Europei. La 9 mai, dată la care se sărbătoreşte Ziua Europei, Comisia Europeană a invitat cetăţenii din întreaga Uniune Europeană să contribuie la stabilirea agendei de politică pentru anii următori şi la conturarea viitorului Europei. Până la 9 septembrie, toţi europenii îşi pot exprima părerea cu privire la întrebări precum „În ce direcţie aţi dori să se îndrepte Uniunea Europeană în viitorul apropiat? Cum arată Uniunea Europeană în care aţi dori să trăiţi în 2020?”

Astăzi, când Europa se confruntă cu provocări importante, nu în ultimul rând ca urmare a crizei financiare şi a datoriei suverane, dezbaterea politică devine din ce în ce mai mult o dezbatere privind viitorul Europei pe termen scurt şi lung. La ultimul Consiliu European, din iunie, liderii au analizat necesitatea ca uniunea economică şi monetară (EMU) să intre într-o „nouă etapă”. Cu toate acestea, aprofundarea integrării în domeniul economic şi fiscal trebuie să fie legitimă în ochii europenilor. Din acest motiv, raportul „celor patru preşedinţi” (şi anume, preşedintele Consiliului European, al Comisiei Europene, al Eurogrup şi al Băncii Centrale Europene), publicat la 26 iunie, prevede în mod expres că: „Per ansamblu, o mai mare integrare în cadrul EMU va necesita o bază democratică mai puternică şi un sprijin larg din partea cetăţenilor. Din acest motiv, este esenţial ca procesul de realizare a acestei viziuni să se bazeze pe o consultare şi o participare pe scară largă. Integrarea şi legitimitatea trebuie să avanseze în paralel.” În urma unei propuneri a Comisiei, s-a stabilit ca 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetăţenilor”. Comisia Europeană doreşte să profite de această ocazie pentru a-i implica pe cetăţeni în conturarea Uniunii de mâine şi pentru a vedea care este viziunea acestora privind viitorul Europei.

În consultarea lansată de Comisie „Drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră” cetăţenii sunt întrebaţi, de asemenea, care sunt obstacolele efective pe care le întâlnesc în viaţa de zi cu zi atunci când îşi exercită drepturile în calitate de cetăţeni ai UE sau atunci când doresc să se bazeze pe drepturile fundamentale consacrate în legislaţia UE. Comisia doreşte să afle care sunt dificultăţile pe care le întâmpină europenii atunci când călătoresc în Europa, când se mută în străinătate, când votează sau când candidează la alegeri ori atunci când efectuează cumpărături online. Răspunsurile primite vor fi utilizate direct în agenda de politică a Comisiei pentru următorii ani şi va constitui baza pentru Raportul din 2013 privind cetăţenia UE, care urmează să fie prezentat la 9 mai 2013, cu ocazia Zilei Europei de anul viitor.

La doar trei luni de la data de 9 mai, când a fost lansată consultarea online, peste 5 000 de persoane participaseră deja la aceasta, răspunzând la chestionarul online.

Chestionarul este scurt şi poate fi completat uşor online, necesitând doar 10 minute din timpul dum-neavoastră. Consultarea va fi deschisă până la 9 septembrie pe siteul Comisiei Europene.

Context

Datorită cetăţeniei Uniunii – care nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci o completează – toţi resortisanţii celor 27 de state membre ale UE beneficiază de un set de drepturi suplimentare în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene. Printre acestea se numără dreptul de a vota şi de a candida la alegerile locale şi europene în ţara din UE în care locuiesc, dreptul la protecţie consulară în străinătate în aceleaşi condiţii ca şi cele aplicate resortisanţilor ţării în cauză, precum şi dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, de a înainta o plângere Ombudsmanului European sau de a lua parte la o iniţiativă cetăţenească europeană. În plus, orice persoană din Europa se poate baza pe drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE ori de câte ori legislaţia UE este aplicată de instituţiile UE sau este pusă în aplicare de către autorităţile naţionale.

Raportul privind cetăţenia UE în 2010 a evidenţiat 25 de măsuri concrete pentru eliminarea obstacolelor existente în calea exercitării de către cetăţenii europeni a dreptului acestora la liberă circulaţie în UE. Una dintre acestea vizează creşterea gradului de informare a persoanelor în ceea ce priveşte statutul lor de cetăţeni ai UE, drepturile de care beneficiază şi modul în care aceste drepturi se concretizează în viaţa lor de zi cu zi. Prin urmare, Comisia a propus desemnarea anului 2013 drept „Anul european al cetăţenilor” şi organizarea, pe parcursul întregului an, a unor evenimente specifice privind cetăţenia Uniunii şi politicile referitoare la cetăţeni.

În 2013, Anul european al cetăţenilor, Comisia va publica un al doilea raport privind cetăţenia UE, pentru a prezenta noi iniţiative bine definite pentru a înlătura ultimele obstacole care îi împiedică pe cetăţeni să beneficieze pe deplin de drepturile lor în calitate de cetăţeni ai UE.

— Romania – 5.1% din numărul total de răspunsuri (5662)

Comisia europeană, IP/12/904, Bruxelles, 17/08/2012

Spread the love


Scrieti un comentariu