Arhiva pentru categoria ‘Executiv’:

Negociatorii UE au căzut de acord să pună capăt geoblocării nejustificate

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia şi-au onorat angajamentele asumate în cadrul reuniunii la nivel înalt pe teme digitale care a avut loc în luna septembrie la Tallinn, punând capăt geoblocării nejustificate, unul dintre dosarele prioritare ale UE pentru 2017.

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au ajuns la un acord politic de a pune capăt geoblocării nejustificate pentru consumatorii care doresc să achiziţioneze produse sau servicii online în interiorul UE. Continuare…

Produsele de consum, mai durabile şi mai uşor de reparat

Comisia Europeană, statele membre şi producătorii ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că pe piaţă există produse de bună calitate care pot fi reparate şi actualizate.

Parlamentul vrea să promoveze o durata de viaţă mai lungă pentru produse, mai ales prin combaterea învechirii programate pentru bunurile tangibile şi software.

Printre recomandări sunt incluse:

Continuare…

Reglementări de consolidare a verificărilor la frontierele externe

La 7 martie 2017, Consiliul a adoptat un regulament de modificare a Codului frontierelor Schengen pentru a consolida verificările prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe.

Modificarea obligă statele membre să efectueze verificări sistematice prin consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie în temeiul dreptului UE (şi anume cetăţenii UE şi membrii familiilor lor care nu sunt cetăţeni ai UE) la trecerea frontierelor externe. Bazele de date în care se vor efectua verificări includ Sistemul de informaţii Schengen (SIS) şi baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate şi pierdute (SLTD). Continuare…

Reimpunerea vizelor: Deputaţii susţin măsurile pentru situaţii de urgenţă

Cerinţele de viză pentru cetăţenii din statele din afara UE vor putea fi reintroduse mai repede atunci când statele UE se confruntă cu migraţie ilegală sau riscuri de securitate, conform noilor reguli aprobate de Parlamentul European.

Propunerea sa de rezoluţie a fost adoptată cu 485 de voturi la 132 şi 21 de abţineri.

Conform noilor reguli, acordurile privind suspendarea vizelor pentru ţări terţe pot fi suspendate, caz în care cetăţenii respectivi vor avea nevoie din nou de vize pentru a intra în UE, în unul sau mai multe din următoarele cazuri:

Continuare…

Supravegherea democraţiei, statului de drept, drepturilor fundamentale în UE

Comisia Europeană ar trebui să creeze un mecanism UE obligatoriu de monitorizare şi raportare anuală a situaţiei democraţiei, statutului de drept şi drepturilor fundamentale în statele membre, eliminând abordarea actuală care se concentrează doar pe rezolvarea crizelor, spun deputaţii într-o rezoluţie adoptată în 25 octombrie. Acest mecanism ar trebui să includă standarde obiective şi să stabilească o abordare graduală pentru remedierea încălcărilor, mai spun ei.

Continuare…

Reducerea birocraţiei privind documentele oficiale ale cetăţenilor

Parlamentul European a adoptat regulamentul propus de Comisie privind reducerea cheltuielilor şi a formalităţilor pentru cetăţenii care trebuie să prezinte un document oficial într-o altă ţară din UE.

În prezent, cetăţenii care se mută sau locuiesc în altă ţară din UE trebuie să obţină o ştampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naştere, căsătorie sau deces) sunt autentice. În temeiul noului regulament, această ştampilă şi procedurile birocratice legate de obţinerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităţilor dintr-o ţară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru.

Continuare…

Vă mutaţi în alt stat UE? Deputaţii votează noi reguli pentru a asigurarea recunoaşterii documentelor

Noi reguli UE care să faciliteze libertatea de mişcare a cetăţenilor prin simplificarea procedurii de recunoaştere a documentelor de stare civilă în alt stat UE au fost votate de Parlament, în 9 iunie. Pentru a evita traducerile, au fost introduse noi formulare UE multilingvistice care să fie anexate documentelor. Votul a aprobat un acord informal încheiat deja cu Consiliul.

Peste 14 milioane de cetăţeni UE trăiesc în alt stat membru decât cel de unde provin. Pentru a se căsători, a declara naşterea unui copil, a dovedi lipsa cazierului judiciar, ei trebuie să treacă prin proceduri complicate.

Continuare…

PE aprobă noi puteri pentru Europol în combaterea terorismului

Agenţia Europeană pentru cooperare în domeniul poliţiei Europol va putea curând să intensifice eforturile pentru a lupta împotriva terorismului, criminalităţii cibernetice şi a altor infracţiuni şi să răspundă mai repede ameninţărilor, datorită noilor reguli de guvernare aprobate recent de Parlamentul European. Noile puteri vor fi însoţite de asigurări solide privind protecţia datelor şi de instrumente de control democratic.

Continuare…

Reuniunea informală a şefilor de stat sau de guvern, 23 septembrie 2015 – Declaraţie

Ne-am întâlnit în seara aceasta pentru a aborda criza fără precedent a migraţiei şi a refugiaţilor cu care ne confruntăm. Am decis asupra mai multor priorităţi imediate şi am avut o discuţie aprofundată cu privire la modul în care putem obţine soluţii durabile pe termen lung. Am recunoscut cu toţii că nu există soluţii facile şi că putem gestiona această provocare doar prin colaborare, într-un spirit de solidaritate şi responsabilitate. Între timp, trebuie să susţinem, să aplicăm şi să executăm cu toţii normele pe care le avem deja, inclusiv Regulamentul Dublin şi acquis-ul Schengen. Cerem instituţiilor UE şi guvernelor noastre să întreprindă cu rapiditate acţiunile prioritare propuse de Comisie. Dorim să avem decizii operaţionale în legătură cu cele mai presante chestiuni înainte de Consiliul European din octombrie, în conformitate cu următoarele orientări:

Continuare…

Criza refugiaţilor: Comisia Europeană ia măsuri decisive

Comunicatul de presă integral

Ca urmare a angajamentelor asumate în luna mai în cadrul agendei europene privind migraţia, Comisia Europeană a prezentat în 9 septembrie un pachet cuprinzător de propuneri destinate să contribuie la rezolvarea crizei refugiaţilor cu care se confruntă statele membre ale UE şi ţările învecinate.

Continuare…