Prisma » Executiv » Produsele de consum, mai durabile şi mai uşor de reparat

Produsele de consum, mai durabile şi mai uşor de reparat

Comisia Europeană, statele membre şi producătorii ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că pe piaţă există produse de bună calitate care pot fi reparate şi actualizate.

Parlamentul vrea să promoveze o durata de viaţă mai lungă pentru produse, mai ales prin combaterea învechirii programate pentru bunurile tangibile şi software.

Printre recomandări sunt incluse:

  • produse de calitate bună, robuste, uşor de reparat: ”criterii minime de rezistenţă” să fie stabilite pentru fiecare categorie de produse, încă din stadiul de design;
  • dacă reparaţia durează mai mult de o lună, garanţia trebuie extinsă pentru a corespunde timpului de reparaţie;
  • statele membre ar trebui să ofere stimuli pentru a produce produse durabile şi reparabile, pentru a încuraja reparaţiile şi vânzările la mâna a doua – ceea ce ar putea contribui la crearea de locuri de muncă şi la reducerea deşeurilor;
  • consumatorii ar trebui să poată alege un reparator independent: descurajarea soluţiilor tehnice, de siguranţă sau software care ar împiedica efectuarea de reperaţii de către altcineva în afara firmelor aprobate;
  • componentele esenţiale cum ar fi bateriile şi LED-urile nu trebuie fixate în produs dacă nu este vorba de o chestiune de siguranţă;
  • piesele de schimb indispensabile pentru funcţionarea corectă şi în siguranţă a bunurilor trebuie să fie disponibile ”la preţuri conforme cu natura şi durata de viaţă a produsului”;
  • definiţie la nivelul UE a ”învechirii planificate” şi un sistem care ar putea testa şi detecta ”învechirea încastrată” ar trebui introdusă împreună cu ”măsuri disuasive pentru producători”

O etichetă UE pentru a informa mai bine consumatorii

Parlamentul a cerut Comisiei să aibă în vedere ”o etichetă europeană voluntară” care să conţină mai ales informaţii despre durabilitatea produsului, elementele de eco-design, posibilitatea de actualizare conform cu progresul tehnic şi posibilitatea de a fi reparat.

Deputaţii propun şi crearea unui ”măsurător al uzurii” pentru cele mai importante produse de consum, mai ales echipamente electrice mari, pentru a informa mai bine consumatorii.

Rezoluţia a fost aprobată cu 662 voturi la 32, cu 2 abţineri.

Pe scurt

Conform unui chestionar Euroba-rometru din 2014, 77% din consuma-torii UE ar repara mai degrabă un lucru decât să cumpere unul nou, dar în cele din urmă erau nevoiţi să îl înlocuiască sau arunce pentru că sunt descurajaţi de costul reparaţiilor şi de nivelul de service oferit.

REF.: 20170629IPR78633

Spread the love


Scrieti un comentariu