Prisma » Executiv » Supravegherea democraţiei, statului de drept, drepturilor fundamentale în UE

Supravegherea democraţiei, statului de drept, drepturilor fundamentale în UE

Comisia Europeană ar trebui să creeze un mecanism UE obligatoriu de monitorizare şi raportare anuală a situaţiei democraţiei, statutului de drept şi drepturilor fundamentale în statele membre, eliminând abordarea actuală care se concentrează doar pe rezolvarea crizelor, spun deputaţii într-o rezoluţie adoptată în 25 octombrie. Acest mecanism ar trebui să includă standarde obiective şi să stabilească o abordare graduală pentru remedierea încălcărilor, mai spun ei.

Noul mecanism ar trebui să asigure respectarea de către toate statele membre UE a valorilor din tratatele UE şi să fixeze criterii clare, bazate pe fapte şi apolitice pentru evaluarea situaţiei democraţiei, statului de drept şi drepturilor fundamentale (DRF), în mod sistematic şi echitabil, se arată în text.

Propunerea Parlamentului pentru un mecanism UE privind DRF are ca obiectiv încorporarea instrumentelor DRF existente într-un singur instrument şi asigurarea unei utilizări depline. Un alt obiectiv este eliminarea diferenţelor dintre monitorizarea DFR în statele candidate şi lipsa unor instrumente efective în statele care au devenit deja membre. Acest mecanism ar putea oferi şi prilejul unor dezbateri regulate pe tema DFR în instituţiile UE şi în parlamentele naţionale.

Ce urmează

Parlamentul cere Comisiei să prezinte o propunere până la sfârşitul anului 2016 pentru un Pact UE pentru Democraţie, Stat de drept şi Drepturi Fundamentale sub forma unui acord interinstituţional care să alinieze şi să completeze mecanismele existente. Comisia va trebui să ofere un răspuns argumentat cererii Parlamentului.

Cum ar funcţiona

În fiecare an, un grup de experţi independenţi va elabora o tabelă de punctaj privind situaţia DRF în statele membre, inclusiv recomandări specifice pentru fiecare stat membru, pe baza unor indicatori cum ar fi separarea puterilor, libertatea şi pluralismul media, accesul la justiţie. Pentru fiecare criteriu, fiecare stat membru va primi un punctaj care va arăta dacă situaţia este satisfăcătoare (verde), considerată riscantă (galben) sau au fost observate încălcări (roşu).

Tabela de punctaj va reprezenta punctul de plecare pentru orice acţiuni ale Comisiei şi va oferi posibilitatea unei abordări clare şi progresive, de la deschiderea dialogului cu statul membru până la invocarea articolului 7(1) din Tratat, pentru a oferi avertizări timpurii înainte de a avea loc o încălcare serioasă, ultimul pas fiind activarea articolului 7 din Tratat, conform căruia poate fi suspendat dreptul de vot al unui stat în Consiliu.

REF.: 20161020IPR47863

Spread the love


Scrieti un comentariu