Prisma » Executiv » Noile norme adoptate de UE asigură o mai bună protecţie a celor 120 de milioane de turişti din vara aceasta

Noile norme adoptate de UE asigură o mai bună protecţie a celor 120 de milioane de turişti din vara aceasta

Începând de duminică, 1 iulie, călătorii care rezervă pachete de vacanţă vor avea drepturi mai puternice în calitate de consumatori.

Normele nu vor reglementa numai pachetele de vacanţă tradiţionale, ci vor proteja şi consumatorii care rezervă alte forme de servicii de călătorie combinate, inclusiv pachete personalizate, în cazul cărora călătorul alege diferite elemente de la un singur punct de vânzare online sau offline. Noile norme vor introduce, de asemenea, protecţia serviciilor de călătorie asociate. În această formulă, călătorul cumpără servicii de călătorie de la un punct de vânzare, însă prin procese de rezervare separate, sau, după ce a rezervat un serviciu de călătorie pe un site web, este invitat să rezerve alt serviciu pe un alt site web.

Noile norme vor aduce beneficii mai mari consumatorilor.

 • Informaţii mai clare pentru călători: întreprinderile turistice trebuie să îi informeze pe călători dacă le oferă un pachet sau servicii de călătorie asociate, precum şi cu privire la drepturile lor esenţiale prin intermediul unor fişe de informaţii standardizate. Acestea trebuie să furnizeze informaţii clare privind elementele şi caracteristicile pachetului, privind preţul acestuia şi privind orice alte costuri suplimentare.
 • Rambursare şi repatriere în caz de faliment: companiile care vând pachete de vacanţă trebuie să îşi asigure protecţia în caz de insolvenţă. Această garanţie acoperă rambursarea şi repatrierea în caz de faliment al organizatorului. Garanţia se aplică şi serviciilor de călătorie asociate.
 • Norme mai clare privind răspunderea: organizatorul pachetului este responsabil dacă apar probleme, indiferent de entitatea care prestează serviciile de călătorie.
 • Drepturi mai solide de anulare: conform noilor norme, călătorii pot anula un pachet de vacanţă din orice motiv, prin plata unui comision rezonabil. Aceştia îşi pot anula vacanţa gratuit în cazul în care destinaţia lor devine periculoasă, de exemplu din cauza unui război ori a unor dezastre naturale sau în cazul în care preţul pachetului este majorat cu peste 8 % din preţul iniţial.
 • Cazare în cazul în care călătoria de întoarcere nu poate fi efectuată: în cazul în care călătorii nu se pot întoarce din vacanţa care a fost achiziţionată ca pachet de servicii, de exemplu în cazul dezastrelor naturale, aceştia beneficiază de cazare până la trei nopţi dacă nu se pot întoarce din vacanţă la timp. Nopţile suplimentare sunt acoperite în conformitate cu reglementările privind drepturile pasagerilor.
 • Asistenţă pentru călători: organizatorul pachetului trebuie, de asemenea, să acorde asistenţă călătorilor aflaţi în dificultate, în special prin furnizarea de informaţii privind serviciile de sănătate şi asistenţa consulară.

Noile norme vor aduce beneficii şi întreprinderilor.

 • Norme mai clare, care vor facilita activităţile transfrontaliere: întreprinderile vor trebui acum să respecte un singur set de norme privind cerinţele de informare, răspunderea şi alte obligaţii pe întreg teritoriul UE. Acum sunt recunoscute şi sistemele naţionale de insolvenţă din întreaga UE. Aceste măsuri vor permite întreprinderilor să funcţioneze în întreaga UE în aceleaşi condiţii ca în ţara lor de origine.
 • Cerinţele modernizate de informare nu se mai bazează exclusiv pe broşurile turistice: întrucât comercianţii nu vor mai trebui să retipărească broşurile, aceştia vor face economii care au fost estimate la 390 de milioane EUR pe an.
 • Reducerea sarcinii de reglementare: călătoriile de afaceri organizate în temeiul unui acord-cadru, de exemplu cu o agenţie de voiaj specializată, nu vor mai fi acoperite de directivă.

Etapele următoare

Statele membre trebuiau să transpună normele în legislaţia naţională până la data de 1 ianuarie 2018. A urmat apoi o perioadă de tranziţie de şase luni, până la 1 iulie, care este data de la care măsurile naţionale de transpunere a directivei vor începe să se aplice. Comisia va examina modul în care normele au fost transpuse şi sunt aplicate în statele membre. Aceasta va lua măsuri subsecvente adecvate, dacă este necesar.

Context

Pentru a extinde protecţia prevăzută de Directiva UE privind pachetele de servicii pentru călătorii din 1990, Comisia a prezentat, în luna iulie 2013, propunerea, care a fost adoptată în mod formal de Parlamentul European şi de statele membre în noiembrie 2015. Noile norme urmau să fie transpuse de statele membre până la 1 ianuarie 2018. Începând cu data de 1 iulie, aceste norme sunt aplicabile în statele membre.

Noile norme se aplică în cazul combinaţiilor de cel puţin două tipuri de servicii de călătorie (transport, cazare, servicii de închiriere auto sau alte servicii, de exemplu, vizitele ghidate), inclusiv în cazul:

 • pachetelor, cum ar fi pachetele de vacanţă prestabilite achiziţionate de la un operator de turism, precum şi, acum, în cazul selecţiei personalizate a componentelor de către călător, cumpărate de la un singur punct de vânzare online sau offline;
 • serviciilor de călătorie asociate. De exemplu, călătorul cumpără servicii de călătorie de la un punct de vânzare, însă prin procese de rezervare separate, sau, după ce a rezervat un serviciu de călătorie pe un site web, este invitat să rezerve alt serviciu pe un alt site web, cu condiţia ca cea de a doua rezervare să fie făcută în termen de 24 de ore.

IP/18/4293, 29.06.2018Scrieti un comentariu