Prisma » Mediu » Noi reglementări pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe

Noi reglementări pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Actul normativ prevede că, pentru blocurile de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe anterior intrării în vigoare a Legii nr. 231/2017, la care nu au fost recepţionate lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, până la finalizarea acestora, cota-parte care se alocă de la bugetul de stat pentru finanţare este în cuantum de 50%, în baza documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate de coordonatorii locali şi a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.

Astfel, pentru anul 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) va încheia cu autorităţile administraţiei publice locale care au alocate fonduri de la bugetul de stat contracte de finanţare anuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în Programul naţional şi transferul cotei-părţi care se alocă de la bugetul de stat.

Începând cu anul 2019, MDRAP va încheia cu autorităţile administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, la care nu au fost recepţionate lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice şi transferul cotei-părţi care se alocă de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare disponibile.

În vederea fundamentării bugetului de stat pentru anul 2019, pentru alocarea sumelor necesare încheierii contractelor de finanţare multianuale şi finalizării lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să transmită MDRAP necesarul sumelor de la bugetul de stat în vederea finalizării acestora din valoarea aprobată la data includerii în program. În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale nu transmit aceste informaţii în termen de 30 de zile, blocurile de locuinţe din acele unităţi administrativ-teritoriale vor fi eliminate din Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

MDRAP, 17.07.2018

Spread the love


Scrieti un comentariu