Prisma » Mediu » Ministerul Mediului, complice al Romsilva în dispariţia Parcului Natural Semenic – Cheile Caraşului?

Ministerul Mediului, complice al Romsilva în dispariţia Parcului Natural Semenic – Cheile Caraşului?

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA); organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro); a monitorizat în permanenţă procesul de elaborare al planului de management (PM) al Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului (PNSCC), proces care tinde să devină etern. Acest proces este în desfăşurare de 14 ani, încă de la înfiinţarea PNSCC, fără ca în momentul de faţă parcul să aibă un PM aprobat de Ministerul Mediului.

Este chiar greu de înţeles ce anume administrează aici RNP Romsilva, titularul contractului de administrare a protecţiei naturii în parc, fără a exista acest document strategic de administrare iar răspunsul este acela că RNP Romsilva administrează de fapt doar tăierea pădurii. Trebuie menţionat că pădurea este habitatul cel mai valoros al parcului iar conservarea acestuia este scopul principal în baza căruia a fost înfiinţat Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.

Este greu de înţeles cum a putut admite legiuitorul că activitatea de protecţie a naturii în parc poate coexista cu activitatea economică de exploatare a pădurii în situaţia că aceasta din urmă furnizează aproape în totalitate criteriile de performanţă ale RNP Romsilva.

În acest context GEC NERA a trimis observaţii şi propuneri la proiectul PM aflat pe pagina web a Administraţiei PNSCC cu scopul ca acest document să respecte în final spiritul şi litera criteriilor şi principiilor cerute de Aquis-ul Comunitar al UE şi legislaţia naţională. Răspunsul primit de la RNP Romsilva şi semnat de domnul director general Dragoş Pahonţu, deşi abundă în justificări şi cifre, întăreşte convingerea GEC Nera că proiectul PM promovat de însăşi RNP Romsilva este departe de a respecta Aquis-ul Comunitar în domeniul protecţiei naturii şi îşi propune de fapt să promoveze tăierea în interiorul parcului a unei suprafeţe cât mai mare de pădure în detrimentul activităţilor de conservare a acestui habitat.

Fie că este vorba de GEC Nera sau de alte ONG-uri şi grupuri civice, consultarea publică făcută de către RNP Romsilva în cazul PM al PNSCC a avut un caracter formal fără intenţia de a se ţine cont de opinia societăţii civile.

O asemenea poziţie a RNP Romsilva este încurajată şi de Ministerul Mediului care a permis funcţionarea timp de 14 ani a Administraţiei PNSCC fără existenţa unui PM şi nu a luat nici o măsură după ce în anul 2016 Administraţia PNSCC a primit calificativul “nesatisfăcător” din partea Agenţiei Naţionale a Ariilor Naturale Protejate (ANANP). În acest context trebuie menţionat şi că în ultimul an doi directori ai ANANP, care este organismul specializat al Ministerului Mediului destinat monitorizării respectării Aquis-ul Comunitar al UE şi legislaţiei naţionale în parcurile şi rezervaţiile naturale, au fost schimbaţi de conducerea ministerului. Surse din interiorul agenţiei confirmă că în ambele cazuri a fost vorba de intenţia acestor directori de a cere în instanţă anularea contractului de administrare a PNSCC pe care RNP Romsilva îl are încheiat cu Ministerul Mediului tocmai din cauza ilegalităţii de bază pe care o include, adică parcul nu are un PM aprobat aşa cum prevede contractul.

GEC NERA a mai afirmat şi cu alte ocazii că Ministerul Mediului dă senzaţia că face “jocuri pe sub masă” cu RNP Romsilva pentru distrugerea PNSCC şi cere intervenţia Guvernului României pentru finalizarea corectă şi cât mai rapidă a procesului de promovarea şi aprobare a PM al PNSCC şi intrarea în legalitate în ceea ce priveşte administrarea acestui parc. Guvernul României ar trebui să ia în considerare şi varianta emiterii unui act de reglementare prin care Administraţia Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului să fie trecută în subordinea Agenţiei Naţionale a Ariilor Naturale Protejate, singura măsură prin care toate problemele de fond generate de conflictul de interese dintre RNP Romsilva şi activitatea de protecţie şi conservare a naturii ar putea fi rezolvate.

Doina Mărgineanu – Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera

Spread the love


Scrieti un comentariu