Prisma » Naţional » Pe scurt, 16 august 2018

Pe scurt, 16 august 2018

  • Până la 1 septembrie 2018 contribuabilii mari sau mijlocii trebuie să aibă case de marcat cu jurnal electronic, informează MFP
  • Guvernul a aprobat suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România (4.000 permanenţi şi 4.000 detaşaţi)
  • Guvernul a aprobat, în şedinţa din 2 august, o hotărâre prin care sunt modificate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici
  • Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin noua Metodologie-cadru privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare
  • Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, au semnat Ordinul comun privind desfăşurarea unor activităţi de control destinate prevenirii şi combaterii faptelor de fraudă vamală şi evaziune fiscală
  • Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, luni, 8 august, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2.50% pe an, menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1.50% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3.50% pe anse arată într-un comunicat de presă al instituţiei.
  • Procentul final de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2018), după soluţionarea contestaţiilor, este de 79.59, potrivit unui comunicat al MEN. Astfel, din totalul de 7.397 de candidaţi evaluaţi la proba scrisă, 5.887 candidaţi au reuşit să obţină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 şi au promovat examenul.
  • În perioada 7-8 august 2018, a avut loc la Belgrad, cea de-a şaptea rundă de negocieri pentru finalizarea textului noului Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor transfrontaliere, în vederea semnării acestuia.
Spread the love


Scrieti un comentariu