Prisma » Executiv » S-a adoptat “Sistemul de informaţii Schengen” consolidat

S-a adoptat “Sistemul de informaţii Schengen” consolidat

Indicator Schengen

Consiliul a adoptat propunerea Comisiei de consolidare a Sistemului de informaţii Schengen (SIS), cel mai utilizat sistem de schimb de informaţii din Europa în materie de migraţie, securitate şi gestionare a frontierelor.

O prioritate politică pentru 2018-2019 şi un element esenţial pentru viitoarea interoperabilitate a sistemelor de informaţii ale UE, SIS consolidat îi va ajuta pe poliţiştii de frontieră şi pe agenţii de poliţie să îi identifice pe infractorii şi pe teroriştii care reprezintă un pericol.

SIS consolidat va include şi următoarele îmbunătăţiri:

  • noi semnalări privind infractorii şi deciziile de returnare: datorită modificărilor convenite, se vor putea introduce în SIS semnalări privind persoane necunoscute care sunt căutate în legătură cu o infracţiune. În plus, se va introduce o nouă categorie de semnalări privind „deciziile de returnare”, care este menită să îmbunătăţească punerea în aplicare a deciziilor de returnare emise pentru resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere neregulamentară;
  • sporirea vigilenţei în ceea ce priveşte infracţiunile de terorism: autorităţile naţionale vor avea obligaţia de a introduce o semnalare în SIS în cazurile legate de infracţiuni de terorism şi de a efectua o nouă verificare prin interviu pentru a colecta informaţii esenţiale;
  • dispoziţii mai stricte privind copiii dispăruţi şi persoanele care au nevoie de protecţie: autorităţile naţionale vor fi în măsură să introducă semnalări preventive privind persoane care au nevoie de protecţie, în plus faţă de semnalările existente privind persoane dispărute;
  • executarea interdicţiilor de intrare: va deveni obligatorie introducerea în SIS a tuturor interdicţiilor de intrare emise pentru resortisanţii ţărilor terţe, ceea ce va permite executarea respectivelor interdicţii în întreg spaţiul Schengen;
  • norme mai stricte privind protecţia datelor: modificările convenite vor consolida protecţia datelor cu caracter personal, aliniind-o la noul Regulament general privind protecţia datelor şi la Directiva privind protecţia datelor în scopul aplicării legii;
  • îmbunătăţirea interoperabilităţii: SIS consolidat va permite utilizarea mai eficientă a amprentelor digitale, a amprentelor palmare şi a imaginilor faciale pentru identificarea suspecţilor. Îmbunătăţirile aduse sistemului vizează, de asemenea, să asigure interoperabilitatea deplină a SIS cu alte sisteme ale UE în materie de migraţie, gestionare a frontierelor şi securitate;
  • îmbunătăţirea accesului acordat agenţiilor UE: de acum încolo, Europol va avea acces la toate categoriile de semnalări din SIS, iar echipele operaţionale ale Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă vor avea acces la SIS pentru a-şi îndeplini sarcinile în hotspoturi şi la frontierele externe.

Etapele următoare

După ce Consiliul a adoptat cele trei regulamente care consolidează utilizarea Sistemului de informaţii Schengen în scopul cooperării poliţieneşti, al verificărilor la frontiere şi al returnării, următoarea etapă este cosemnarea textelor acestor regulamente de preşedintele Parlamentului European şi de Preşedinţia austriacă a Consiliului.

Textele regulamentelor vor fi publicate apoi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi vor intra în vigoare douăzeci de zile mai târziu. Noile funcţionalităţi din cadrul SIS vor fi puse în aplicare în etape, cu condiţia ca sistemul să fie pe deplin operaţional în statele membre la 3 ani de la intrarea în vigoare a acestor acte legislative (şi anume, 2021). Agenţia eu-LISA, care este responsabilă cu gestionarea operaţională a sistemelor de informaţii la scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, se va ocupa de actualizarea tehnică a SIS.

IP/18/6450, 19.11.2018

Spread the love


Scrieti un comentariu