Prisma » Executiv » Reglementări de consolidare a verificărilor la frontierele externe

Reglementări de consolidare a verificărilor la frontierele externe

La 7 martie 2017, Consiliul a adoptat un regulament de modificare a Codului frontierelor Schengen pentru a consolida verificările prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe.

Modificarea obligă statele membre să efectueze verificări sistematice prin consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie în temeiul dreptului UE (şi anume cetăţenii UE şi membrii familiilor lor care nu sunt cetăţeni ai UE) la trecerea frontierelor externe. Bazele de date în care se vor efectua verificări includ Sistemul de informaţii Schengen (SIS) şi baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate şi pierdute (SLTD).

De asemenea, verificările vor permite statelor membre să se asigure că persoanele respective nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, securitatea internă sau sănătatea publică. Această obligaţie se aplică la toate frontierele externe (aeriene, maritime şi terestre), atât la intrare, cât şi la ieşire.

Cu toate acestea, în cazul în care consultarea sistematică a bazelor de date ar putea duce la un impact disproporţionat asupra fluxului de trafic la o frontieră terestră sau maritimă, statelor membre li se permite să efectueze doar verificări punctuale în bazele de date, cu condiţia ca aceasta să nu conducă la riscuri legate de securitatea internă, ordinea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor membre sau să nu reprezinte o ameninţare la adresa sănătăţii publice.

În ceea ce priveşte frontierele aeriene, statele membre pot efectua verificări punctuale în bazele de date doar pentru o perioadă de tranziţie de 6 de luni de la data intrării în vigoare a regulamentului. Această perioadă poate fi prelungită până la 18 luni în situaţii excepţionale şi în cazuri specifice, atunci când apar dificultăţi de infrastructură care necesită o perioadă mai lungă pentru a face modificările necesare.

Etapele următoare

Consiliul şi Parlamentul European trebuie să semneze regulamentul adoptat. După semnare, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE şi va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Context

Acest regulament de modificare a Codului frontierelor Schengen a fost prezentat de Comisia Europeană în decembrie 2015. El reprezintă un răspuns la creşterea ameninţărilor teroriste şi la apelul lansat de Consiliu în concluziile sale din 9 şi din 20 noiembrie 2015 pentru o revizuire specifică a Codului frontierelor Schengen, în contextul răspunsului la problema prezentată de „luptătorii terorişti străini”.

Deşi statele membre sunt deja obligate să îi verifice în mod sistematic la intrare pe resortisanţii ţărilor terţe prin consultarea tuturor bazelor de date, din motive de ordine publică şi de securitate internă, dispoziţiile actuale nu prevăd o astfel de verificare la ieşire prin consultarea tuturor bazelor de date. În plus, persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie sunt supuse unui control minim pentru stabilirea identităţii lor. Această modificare va alinia obligaţiile de a efectua verificări sistematice atât la intrare, cât şi la ieşire asupra resortisanţilor ţărilor terţe, precum şi a persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulaţie.

Modificarea prevede o mai mare utilizare a Sistemului de informaţii Schengen, a bazei de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate şi pierdute şi a bazelor de date naţionale pentru a se îmbunătăţi securitatea UE şi a cetăţenilor acesteia.

Consiliul UE, 07.03.2017

Spread the love


Scrieti un comentariu