Prisma » Executiv » Reimpunerea vizelor: Deputaţii susţin măsurile pentru situaţii de urgenţă

Reimpunerea vizelor: Deputaţii susţin măsurile pentru situaţii de urgenţă

Cerinţele de viză pentru cetăţenii din statele din afara UE vor putea fi reintroduse mai repede atunci când statele UE se confruntă cu migraţie ilegală sau riscuri de securitate, conform noilor reguli aprobate de Parlamentul European.

Propunerea sa de rezoluţie a fost adoptată cu 485 de voturi la 132 şi 21 de abţineri.

Conform noilor reguli, acordurile privind suspendarea vizelor pentru ţări terţe pot fi suspendate, caz în care cetăţenii respectivi vor avea nevoie din nou de vize pentru a intra în UE, în unul sau mai multe din următoarele cazuri:

  • creştere substanţială a numărului de cetăţeni din respectiva ţară cărora le este refuzată intrarea sau şederea pe teritoriul UE;
  • creştere substanţială a cererilor de azil nefundamentate;
  • scădere a cooperării în ceea ce priveşte repatrierea (reîntoarcerea migranţilor) sau
  • creştere a riscurilor sau a ameninţărilor imediate la adresa politicilor publice sau securităţii interne din cauza cetăţenilor din respectivul stat terţ.

Suspendarea ridicării vizelor

Atât statele membre UE cât şi Comisia Europeană vor putea declanşa mecanismul de suspendare a ridicării vizelor. Cu toate acestea, textul subliniază că decizia de a suspenda temporar ridicarea vizelor trebuie să se bazeze pe ”date obiective şi relevante.”

După notificarea de către un stat membru (sau o cerere din partea unei majorităţi simple a statelor membre) sau pe baza unui raport propriu, Comisia va avea la dispoziţie o lună să decidă suspendarea ridicării vizelor pentru nouă luni. Această decizie va intra în vigoare automat.

Pe perioada de suspendare, Comisia trebuie să încerce, împreună cu statul respectiv, să găsească soluţii la circumstanţele care au dus la suspendare.

Comisia va fi responsabilă şi pentru monitorizarea situaţiei în statele exceptate de la viză şi pentru raportarea o dată pe an la Parlament şi la Consiliu despre îndeplinirea criteriilor pentru ridicarea vizelor, cum ar fi, de exemplu, drepturile omului.

Prelungirea unei suspendări

Dacă situaţia persistă, Comisia va trebui să prezinte, cu cel puţin două luni înainte de sfârşitul perioadei de nouă luni, o propunere de prelungire a reinstaurării temporare a cerinţelor de viză pentru încă 18 luni. Atât deputaţii cât şi statele membre pot exprima obiecţii la această decizie.

Comisia poate să decidă în orice moment să prezinte o propunere legislativă pentru a muta un stat nemembru UE de pe lista statelor exceptate de la vize pe lista celor care au nevoie de viză. Acest transfer are nevoie de acordul Parlamentului şi Consiliului.

Această revizuire a mecanismului de suspendare a vizelor, inclus în legislaţia UE în 2013, este legate de propunerile de a ridica vizele UE pentru Georgia, acord deja între deputaţi şi Consiliu, Ucraina şi Kosovo.

Ce urmează

Propunerea de regulament trebuie să fie aprobată formal şi de Consiliu, urmând să intre în vigoare 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial.

Mecanismul de suspendare a vizelor nu se va aplica Marii Britanii sau Irlandei.

REF.: 20161209IPR55424Scrieti un comentariu