Prisma » Economic » UE salută aderarea Rusiei la OMC după 18 ani de negocieri

UE salută aderarea Rusiei la OMC după 18 ani de negocieri

După 18 ani de negocieri, Rusia aderă la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) devenind al 156-lea membru al acesteia. Această aderare este deosebit de importantă pentru UE, deoarece UE este primul partener comercial al Rusiei, iar Rusia este cel de-al treilea partener comercial al UE. Pentru prima dată, ambele entităţi vor fi obligate să respecte norme şi obligaţii multilaterale pentru schimburile comerciale reciproce.

Aderarea la OMC va avea un impact pozitiv asupra condiţiilor comerciale şi de investiţii între Rusia şi Uniunea Europeană. Poziţia geografică a Rusiei şi importanţa pieţei sale în ceea ce priveşte volumul şi potenţialul de creştere, face ca aceasta să fie un partener comercial foarte important al UE. Ca o consecinţă a aderării la OMC, Rusia, printre altele, îşi va reduce taxele la import, îşi va limita taxele la export, va acorda un acces mai extins la piaţă pentru furnizorii de servicii din UE şi va facilita aplicarea de norme şi proceduri în numeroase domenii ale relaţiilor economice bilaterale. O deosebită importanţă vor avea reglementările privind procedurile vamale, utilizarea măsurilor de sănătate şi sanitare, standardele tehnice şi protejarea proprietăţii intelectuale.

Rusia se va supune normelor OMC în toate aceste domenii, inclusiv mecanismelor de monitorizare şi control al aplicării. UE, alături de partenerii săi internaţionali, se află în contact cu Rusia pentru a asigura respectarea de către aceasta a angajamentelor asumate în cadrul OMC. Anumite acte legislative recent puse în aplicare sau propuse par a fi în contradicţie cu angajamentele Rusiei şi ar împiedica alţi membri ai OMC să profite pe deplin de avantajele aşteptate ca urmare a aderării Rusiei la OMC; UE este preocupată în mod special de noua legislaţie care prevede un comision de reciclare a automobilului care ar putea fi discriminatoriu pentru autovehiculele importate şi speră că această legislaţie nu va fi adoptată.

Context

Rusia este al treilea partener comercial al UE, iar UE este primul partener comercial al Rusiei.

  • Exporturile UE către Rusia în 2011: 108,4 miliarde EUR
  • Importurile UE din Rusia în 2011: 199,5 miliarde EUR
  • Totalul schimburilor comerciale cu mărfuri în 2011: 308 miliarde EUR

Principalele exporturi ale UE către Rusia sunt autovehicule (7 miliarde EUR), medicamente (6 miliarde EUR), piese de schimb pentru autovehicule (3,5 miliarde EUR), telefoane şi componente ale acestora (2,5 miliarde EUR) şi tractoare (1 miliard EUR). Importurile UE din Rusia cuprind mai ales materii prime. Principalele importuri sunt petrol (brut şi rafinat: 130 de miliarde EUR) şi gaze (24 de miliarde EUR): Pentru aceste produse, precum şi pentru alte materii prime importante, Rusia s-a angajat să îşi limiteze taxele la export.

Principalele schimbări legate de aderarea Rusiei la OMC se referă la îmbunătăţirea accesului la piaţă pentru mărfuri şi servicii. Taxele la import pentru mărfuri vor scădea de la o medie actuală de 10% până la o medie de 7,8 %. În unele sectoare importante, precum cel al automobilelor, reducerea taxelor la import este mai semnificativă (în scădere de la 30% în prezent, la 25% la aderare şi la 15% după 7 ani). Se estimează că reducerea globală a tarifelor va oferi exportatorilor din UE economii de 2,5 miliarde EUR pe an din taxele la import. În plus, se estimează că reducerea tarifelor va stimula un surplus anual al exporturilor UE către Rusia în valoare de 3,9 miliarde EUR.

În sectorul telecomunicaţiilor, Rusia va elimina treptat, în termen de 4 ani, limitele pe care le impune în prezent (49%) pentru participarea capitalului străin în întreprindere. De asemenea, aderarea Rusiei la OMC acoperă o gamă largă de aspecte legate de reglementare, inclusiv norme sanitare şi fitosanitare, vamale şi legate de drepturile de proprietate intelectuală.

UE este cel mai mare investitor străin în Rusia, cu investiţii în valoare de aproximativ 120 de miliarde EUR în 2010. Investiţiile ruseşti în UE s-au ridicat la 42 de miliarde EUR în 2010.

(Comisia Europeană, IP/12/906, 22/08/2012)

Spread the love


Scrieti un comentariu