Prisma » Sănătate » Bani europeni pentru cabinetele medicale din zonele rurale

Bani europeni pentru cabinetele medicale din zonele rurale

Ministerul Sănătăţii anunţă cadrele medicale care deţin sau intenţionează să înfiinţeze cabinete medicale în zonele rurale, precum şi societăţile medicale din aceste zone, că pot obţine finanţare nerambursabi-lă pentru activitatea pe care o desfă-şoară, prin intermediul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală derulat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

La începutul săptămânii s-a des-chis linia de finanţare din cadrul Pro-gramului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, axa III, măsura. 3.1.2. – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, potrivit paginii de web www.apdrp.ro, a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală.

Conform Programului, medicii, dar şi societăţile comerciale din mediul rural pot obţine fonduri nerambursabi-le pentru a realiza investiţii în serviciile de sănătate umană, asistenţă medi-cală ambulatorie şi stomatologică, asistenţă medicală generală, specializată, dar şi în alte domenii (dispozitive medicale). Suma pusă la dispoziţie prin acest Program, măsura 3.1.2 este de 134.668.992 Euro.

Sesiunea pentru depunerea de proiecte se desfăşoară în perioada 3 – 28 septembrie 2012.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) este Autoritatea de Management a acestui Program şi aparţine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Informaţii detaliate, inclusiv Ghidul Solicitantului, pot fi obţinute pe pagina Programului Naţional de Dezvoltare Rurală: www.apdrp.ro

Spread the love


Scrieti un comentariu