Prisma » Economic » Eficienţă energetică, economii de miliarde

Eficienţă energetică, economii de miliarde

Măsuri vizând economisirea de energie, inclusiv renovarea clădirilor publice, programe de economisire pentru sectorul serviciilor publice şi auditurile energetice pentru companii devin obligatorii conform unei directive UE privind eficienţa energetică adoptată recent în PE. Reducerea consumului de energie cu 20% ar putea determina economii de 50 de miliarde de euro pe an.

Renovarea clădirilor publice

Textul directivei cere statelor membre să renoveze 3% din totalul suprafeţei “clădirilor încălzite şi/sau răcite deţinute şi ocupate de administraţia lor centrală” (departamentele administrative a căror responsabilitate se extinde la întreg teritoriul unui stat membru).

Aceste reguli vor fi aplicabile clădirilor cu o suprafaţă totală utilă de peste 500 mp şi, până în 2015, de peste 250 mp. Statele membre vor putea de asemenea să utilizeze măsuri alternative pentru a atinge obiectivele de eficienţă energetică.

Programele de economisire pentru sectorul utilităţilor

Companiile de energie vizate de această directivă vor trebui să realizeze “un obiectiv cumulativ în materie de economii de energie la nivelul utilizării finale” până 2020. Acesta va trebui să fie cel puţin echivalent cu obţinerea unor economii noi în fiecare an, din 2014 până în 2020, de 1,5% din totalul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali, ca volum, calculat ca medie pe perioada de trei ani imediat anterioară datei de intrare în vigoare a directivei.

Auditurile energetice

Toate marile companii vor trebui să se supună unor audituri energetice. Acestea vor trebui să înceapă în trei ani de la intrarea în vigoare a directivei şi vor trebui realizate la fiecare patru ani de către experţi calificaţi şi acreditaţi. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) nu sunt supuse acestor obligaţii.

Facilităţi financiare

Dispoziţii speciale pentru stabilirea unor facilităţi financiare pentru măsurile de eficienţă energetică sunt de asemenea incluse în directivă. Statele membre vor trebui să faciliteze crearea acestora sau utilizarea celor deja existente.

Ce urmează

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, iar statele membre au la dispoziţie 18 luni pentru transpunerea acesteia în legislaţia naţională.

Directiva a fost adoptată cu 632 de voturi pentru 25 împotrivă şi 19 abţineri.

Parlament, Sesiune Energie, 11.09.2012

Spread the love


Scrieti un comentariu