Prisma » Social » Ce înseamnă alocaţia europeană

Ce înseamnă alocaţia europeană

Românii care lucrează legal în străinătate nu-şi cunosc în totalitate drepturile. Foarte puţini sunt cei care stiu că, potrivit Regulamentului European nr. 1408, că „salariaţii, lucrătorii independenţi si membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene beneficiază de securitate socială“. Părinţii ar trebui, de exemplu, să ştie că au posibilitatea de a solicita alocaţiile pentru copiii aflaţi în îngrijire de la statul pe teritoriul căruia au locul de muncă.

Intrat în vigoare în Uniunea Europeană în 2004, actul respectiv are aplicabilitate pe teritoriul tuturor statelor comunitare. În plus, el a fost acceptat si de Norvegia, Irlanda si Liechtenstein. De la 1 ianuarie 2007, prevederile sale sunt valabile si în ţara noastră.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii, regulamentul are aplicabilitate pentru următoarele categorii de persoane care se află sub incidenţa legislativă din unul sau mai multe state membre:

  • salariaţii sau persoanele care desfăsoară activităţi independente
  • persoane aflate în şomaj ca urmare a unei activităţi salariale sau independente desfăsurate într-un stat membru
  • titularii de pensii care au copii în îngrijire
  • membrii de familie ai persoanelor mai sus menţionate.

Cei care se încadrează în criteriile respective pot primi: alocaţie de stat pentru copii; indemnizaţie pentru cresterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar si indemnizaţia pentru cresterea copilului cu handicap.

„Regulamentul respectiv încurajează munca legală. El are mai multe componente, care fac trimitere nu doar la alocaţiile pentru copii, ci si la pensie, asigurări de sănătate, şomaj etc. Oamenii văd foarte clar că, atunci când lucrează cu acte în regulă, indiferent de ţara comunitară în care se află, au niste drepturi. Sunt niste bonificaţii financiare de care ar trebui să ţină cont“, ne-a declarat secretarul de stat din Ministerul Muncii, Teodora Bertzi.

Dacă este să facem o comparaţie între alocaţia de stat pentru copil din România si cea oferită de alte ţări putem vedea că diferenţele sunt semnificative, iar românii care lucrează peste graniţă pierd sume importante dacă nu se bucură de acest drept al lor. De exemplu, în Italia se acordă 124 de euro pe lună alocaţie pentru un copil; Germania – 154; Irlanda – 164; iar Olanda – 164 de euro pe trimestru. În România, statul stimulează creşterea copiilor cu 40 de lei pe lună, adică puţin peste 12 euro.

Domenii de aplicabilitate

Regulamentul 1408 poate fi consultat pe site-ul Ministe-rului Muncii la adresa www.mmssf.ro. El nu se referă însă doar la drepturile părinţilor care au copii în îngrijire. Iată care sunt domeniile de aplicabilitate si instituţiile responsabile:

  • pentru pensiile si alte drepturi sociale – Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale;
  • pentru accidentele de muncă si bolile profesionale – Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale;
  • pentru asigurările de sănătate si maternitate – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
  • pentru alocaţiile si prestaţiile familiale – Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Sanse, Direcţia Generală de Incluziune si Asistenţă Socială.

Av. Coltuc Marius Vicentiu,
Fondator Casa de avocatura Coltuc – www.coltuc.ro

Spread the love


Scrieti un comentariu