Prisma » Mediu » 17 halde de deşeuri radioactive ameninţă Caraş-Severinul dinspre Ciudanoviţa şi Lişava

17 halde de deşeuri radioactive ameninţă Caraş-Severinul dinspre Ciudanoviţa şi Lişava

Noile monitorizări pe protecţia mediului realizate de Grupul Ecologic de Colaborare Nera în perioada septembrie – octombrie 2012, axate în fapt pe starea factorilor de mediu şi a biodiversităţii, precum şi modul în care se practică turismul relevă probleme însemnate în zona Parcurilor Naţionale Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa şi a Parcului Natural Porţile de Fier din România, precum şi a Rezervaţiei Naturale Speciale Deliblatska Pešcara (Dunele de nisip Deliblato) din Serbia.

Monitorizarea PN Porţile de Fier s-a făcut în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul proiectului de interes public Watchdog şi advocacy destinate stopării activităţilor antropice ilegale în aria Parcul Natural Porţile de Fier finanţat în cadrul programului INOVARE CIVICĂ derulat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi susţinut financiar de către Trustul pentru Societatea Civilă în Europa Centrală şi de Est, ne informează Doina Mărgineanu, responsabil relaţii publice la GEC Nera. Traseele monitorizate au fost următoarele Clisura Dunării în zona localităţii Moldova Nouă şi în Rezervaţia Naturală Cazanele Mici – Cazanele Mari din zona Parcului Natural Porţile de fier, în data de 15 septembrie 2012. Traseul linia ferată Oraviţa – Anina, oraşul Anina şi rezervaţia naturală Buhui – Mărghitaş din zona Parcului Naţional Semenic Cheile – Caraşului, în zilele de 29 septembrie şi 13 octombrie 2012. Traseul Deliblato – Crni Vrh – Rošijana – Kornu din zona Rezervaţiei Naturale Speciale Deliblatska Peščara (Dunele de nisip Deliblato), în data de 19 octombrie 2012. Rezervaţia Naturală Izvorul Bigăr în data de 15 septembrie 2012 şi Rezervaţia naturală Valea Ciclovei – Ilidia în data de 20 octombrie 2012, din zona Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa. La activităţile de monitorizare au participat profesori, elevi de liceu şi studenţi de la Grupul Şcolar Mathias Hammer Anina, Grupul Şcolar Agricol Oraviţa, Grupul Şcolar Industrial Moldova Noua, Universitatea de Vest şi Universitatea Politehnica din Timişoara care activează în cadrul GEC Nera în baza unui contract de voluntariat precum şi voluntari din Serbia de la Asociaţia Aurora Bela Crkva şi Asociaţia Jelenak Pančevo.

În urma procesării unui număr de 34 de fişe de monitorizare realizate de către voluntari au rezultat mai multe concluzii privind fenomenele de agresiune împotriva factorilor de mediu şi a biodiversităţii de pe teritoriul României. Astfel, în zona perimetrului minier Ciudanoviţa – Lişava – Natra există un număr de 17 depozite (halde) de deşeuri miniere radioactive neprotejate şi neîncadrate în peisaj, rezultate în urma activităţii la fostele mine de uraniu din zonă. Din patru galerii miniere apele de mină se scurg direct în pârâurile Jitin şi Ciudanoviţa. Nivelul radiaţiilor în unele porţiuni din halda mare de la Ciudanoviţa depăşesc de zeci de ori limita maximă admisă. Pe aceste halde păşunează în permanenţă animale. Întrebaţi unde îşi valorifică produsele lactate, proprietarii animalelor au spus că în pieţele din Oraviţa, Anina şi Reşiţa. Tot în zona perimetrului minier Ciudanoviţa – Lişava – Natra există un număr de unsprezece clădiri industriale deteriorate şi abandonate, unele prăbuşite, care diminuează considerabil calitatea peisajului de pe linia ferată Oraviţa – Anina şi au un impact negativ asupra promovării turismului în zonă. În oraşul Anina există un număr de şapte halde de deşeuri miniere neprotejate şi neîncadrate în peisaj, rezultate în urma activităţii la fostele minele de cărbune din zonă. Cetăţenii afirmă că la precipitaţii abundente materialul din halde alunecă, distrugând gospodăriile populaţiei şi blocând drumurile din zonă. Între localităţile Moldova Nouă şi Coronini, pe o suprafaţă de aproximativ 150 ha, există un depozit (iaz) de deşeuri miniere neprotejat şi neîncadrat în peisaj, rezultat în urma activităţii de la minele de cupru din Moldova Nouă. Deşeul minier este sub formă de nisip fin uscat , uşor antrenabil la viteze ale vântului care depăşesc 40 de km/oră. Cetăţenii au afirmat că în ultimii şase ani, cu ocazia vânturilor care suflă frecvent în zonă, au fost poluate grav de fiecare dată gospodăriile populaţiei, terenurile agricole, sursele de apă şi locaţiile turistice de pe ambele maluri ale Dunării precum şi zona umedă Ostrovul Calinovăţ din Parcul Naţional Porţile de Fier. În toate zonele monitorizate se practică activităţi ilegale specifice turismului neorganizat precum abandonarea în natură a ambalajelor din plastic şi a gunoiului menajer; aprinderea focului, camparea şi intrarea cu vehicule în zonele de protecţie integrală; tăierea de arbori tineri. În ce priveşte aceste fenomene de agresiune ele au fost notificate şi s-au cerut puncte de vedere din partea autorităţilor direct responsabile de protecţia mediului. Nu s-au primit răspunsuri în termen legal de la Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Caraş-Severin şi de la Inspectoratul de Regim Silvic şi Cinegetic Caraş-Severin. Informaţiile colectate în zona rezervaţiei naturale Speciale Deliblatska Peščara vor fi transmise autorităţilor din Serbia, susţin cei de la GEC Nera, o asociaţie condusă de fostul deputat Cornel Sturza Popovici.

CEG Nera ţine însă să facă şi o serie de precizări în legătură cu implicarea în aceste acţiuni a Agenţiei de Protecţie a Mediului Reşiţa: “Agenţiei pentru Protecţia Mediului nu i s-a cerut să participe şi nu a fost implicată în monitorizările făcute de către GEC Nera la haldele de deşeuri miniere din perimetrul Ciudanoviţa – Lişava – Natra, susţin responsabilii ONG-ului În legătură cu unele apariţii sau comentarii din media, ca urmare a comunicatului de presă distribuit de către Grupul Ecologic de Colaborare Nera în data de 22 octombrie 2012, în care APM Caraş-Severin este asociată la realizarea monitorizării mediului în perimetrul minier Ciudanoviţa – Lişava – Natra facem următoarele precizări: aşa cum se spune şi în comunicatul de presă, APM Caraş-Severin este partenerul GEC Nera doar în activităţi de monitorizare realizate în zona Parcului Naţural Porţile de Fier. Perimetrul minier Ciudanoviţa – Lişava – Natra se găseşte în apropierea Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Monitorizarea în perimetrul minier Ciudanoviţa – Lişava – Natra s-a făcut exclusiv de către GEC Nera sprijinit de ONG-uri din Serbia, care au furnizat cu această ocazie două detectoare de radiaţii Geiger.”

Dan Apostolescu

Spread the love


Scrieti un comentariu