Prisma » Social » Comisia îmbunătăţeşte reţeaua EURES pentru mobilitatea forţei de muncă

Comisia îmbunătăţeşte reţeaua EURES pentru mobilitatea forţei de muncă

Comisia Europeană a adoptat o decizie privind modernizarea şi îmbunătăţirea EURES, reţeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă. Decizia va contribui la creşterea mobilităţii lucrătorilor din statele membre şi va pregăti calea pentru o veritabilă piaţă europeană a forţei de muncă. Reforma EURES are scopul de a-i ajuta pe cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă să intre în legătură cu angajatori care caută anumite competenţe, de a se concentra pe sectoare şi profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat şi de a sprijini programe de mobilitate destinate tinerilor.

În ciuda nivelurilor ridicate ale şomajului (peste 25 de milioane de persoane din UE), există încă o lipsă de personal calificat şi posturi dificil de acoperit. Într-adevăr, numărul de posturi neocupate este în creştere de la jumătatea anului 2009, în special în zonele cu creştere rapidă, cum ar fi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi economia ecologică.

EURES este o reţea de căutare de locuri de muncă activă, formată din 31 de servicii europene de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale UE, ţările SEE (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi Elveţia. Noua decizie a Comisiei va ajuta EURES să răspundă în mod direct unor nevoi economice specifice. Drept urmare, EURES va corela în mod proactiv locurile de muncă vacante cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să îşi schimbe locul de muncă. De asemenea, le va oferi angajatorilor un acces mai bun la o rezervă de candidaţi unde pot găsi competenţele de care au nevoie pentru a se dezvolta şi a-şi extinde afacerile.

În urma reformei, EURES se va concentra mai mult asupra tinerilor, care au o disponibilitate mai mare pentru mobilitate şi va include forme de angajare care combină munca şi oportunităţile de învăţare, precum stagiile de ucenicie. În fine, portalul web EURES va fi regândit pentru a crea instrumente online de corelare a cererii şi ofertei uşor de folosit şi va oferi acces la informaţii privind piaţa forţei de muncă axate pe competenţe.

Reforma va creşte numărul partenerilor care oferă servicii de mobilitate prin intermediul EURES şi va institui cooperarea între organizaţiile de plasare publice şi private pentru a acoperi un procent şi mai mare din posturile vacante (în prezent, acest procent variază între 30 şi 40% din totalul posturilor vacante).

Decizia urmează să fie pusă în aplicare de Comisie şi de statele membre până la data de 1 ianuarie 2014. Până la momentul respectiv, toate ţările participante vor trebui să desemneze servicii specializate care să organizeze reforma, să colaboreze cu noi parteneri şi să dezvolte serviciile specifice necesare.

Context

Libera circulaţie a lucrătorilor le permite resortisanţilor din UE să caute un loc de muncă într-o altă ţară din UE, să lucreze în ţara respectivă fără a avea nevoie de permis de muncă, şi să se bucure de un tratament egal cu cel al resortisanţilor ţării gazdă în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, condiţiile de lucru şi prestaţiile sociale.

În prezent, cetăţenii UE care trăiesc într-un alt stat membru decât cel a căror naţionalitate o au constituie doar 3,1% din forţa de muncă a UE. Numărul a crescut cu aproape 60% începând din 2005, în principal datorită extinderilor din 2004 şi 2007. În ansamblu, se estimează că fluxurile de mobilitate de după extinderi au contribuit la creşterea PIB-urilor ţărilor din UE-15 cu aproximativ 1% în perioada 2004-2009. Cu toate acestea, criza economică a dus la o scădere a fluxurilor de mobilitate în ţările UE; în perioada 2009-2011, fluxurile de mobilitate în interiorul UE s-au redus cu o treime, în comparaţie cu perioada 2006-2008.

Portalul EURES privind mobilitatea forţei de muncă este deja un unicat în UE: este gratuit şi oferă informaţii privind condiţiile de viaţă şi de muncă din toate ţările participante, în 25 de limbi. Site-ul web primeşte 4 milioane de vizite pe lună, stabileşte lunar 150 000 de contacte între persoanele în căutarea unui loc de muncă şi angajatori, generând aproximativ 50 000 de angajări pe an, şi găzduieşte în medie 750 000 de CV-uri în orice moment dintr-o anumită lună. Există sute de evenimente care au loc în toată Europa, a căror listă poate fi consultată în calendarul evenimentelor EURES.

(Comisia Europeană, IP/12/1262, 26/11/2012)

Spread the love


Scrieti un comentariu