Prisma » Economic » Măsuri fiscal-bugetare 2013

Măsuri fiscal-bugetare 2013

Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Pentru anul 2013, în salarizarea personalului din sectorul bugetar:

  • Cuantumul brut al salariilor de bază se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012
  • Cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi a altor drepturi, se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012
  • Valoarea de referinţă se menţine la 600 de lei
  • Se aplică, în mod corespunzător, în anul 2013 prevederile art. 7 din OUG nr. 19/2012 şi ale articolelor II din OUG nr. 80/2010.
  • Se amână în continuare aplicarea prevederilor art 21 din Legea-cadru 284/2010 cu modificările ulterioare
  • Se suspendă prevederile Legii nr. 148/2012 până la data de 01 ianuarie 2014, pentru compatibilizarea dispoziţii-lor acestei Legi cu Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturii
  • Se menţin la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 următoarele drepturi: indemnizaţiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum şi a celor deportate, invalizilor, veteranilor, văduvelor de război etc.
  • Se modifică data de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale de la 01 ianuarie 2013 la 01 iunie 2013, precum şi a unor termene de elaborare de către MMFPS a unor acte normative necesare aplicării acestei Legi.

În situaţia în care măsurile mai sus menţionate nu ar fi prelungite şi pentru anul 2013, cheltuielile bugetului general consolidat s-ar majora cu circa 44,3 miliarde lei, reprezentând 6,8% din PIB. Aceste cheltuieli sunt nesustenabile din punct de vedere financiar.Scrieti un comentariu