Prisma » Legislativ » Modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

La propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Guvernul a aprobat, în şedinţa din 12 decembrie a.c., proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (republicată).

Modificările legislative aduse de noul act normativ, iniţiat în vederea stimulării participării tinerilor la această formă de pregătire şi pentru a încuraja dezvoltarea experienţelor la locul de muncă, ca soluţie pentru promovarea ocupării şi reducerii şomajului în rândul tinerilor, vizează, în principal:

 • obţinerea, de către tineri, a unei formări profesionale de calitate şi a unor competenţe recunoscute la nivel naţional, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;
 • asigurarea necesarului de forţă de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii ale angajatorilor;
 • simplificarea atribuţiilor angajatorilor care organizează ucenicia la locul de muncă;
 • extinderea posibilităţii de finanţare a acestui tip de formare profesională, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene.

Astfel, documentul aduce o serie de modificări Contractului de ucenicie la locul de muncă, prin stabilirea unor clauze specifice în ceea ce priveşte:

1. obligaţiile angajatorului:

 • să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată, proporţional cu timpul lucrat;
 • să asigure ucenicului pregătirea practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează profesional;
 • să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat în condiţiile O.G. nr. 129/2000, în scopul asigurării programului de formare profesională a ucenicului;
 • să suporte contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului.

2. obligaţiile ucenicului:

 • să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie la locul de muncă;
 • să participe la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile O.G. nr. 129/2000;
 • să participe la susţinerea examenului de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică.

Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, în condiţiile în care formarea profesională este organizată prin furnizori autorizaţi.

Mai mult, noul act normativ permite finanţarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca, atât din resursele proprii ale angajatorilor, cât şi prin sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, prin Fonduri Structurale Europene sau de la bugetul asigurărilor de şomaj.

Proiectul de act normativ poate fi accesat pe site-ul MMFPS.

Compartiment Comunicare, Relaţii Publice şi PresăScrieti un comentariu