Arhiva pentru categoria ‘Legislativ’:

Modificări ale legii fumatului

Senatul, în calitate de prim for sesizat, a votat, cu largă majoritate, proiectul de lege al Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, introducând şi amendamente care se referă la definirea spaţiului închis în care nu se poate fuma şi la posibilitatea de a se fuma în spaţii separate, inscripţionate special.

Continuare…

Modificări importante privind ordinea de soluţionare a dosarelor de despăgubire

Legea nr. 103/2016, care a intrat în vigoare la data de 27.05.2016, a adus câteva modificări importante privind ordinea de soluţionare a dosarelor înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.).

Astfel, s-a stabilit că ordinea de soluţionare a dosarelor va fi cea a înregistrării, prevedere care anulează toate deciziile prin care, în perioada 2006-2011, unele dosare de despăgubire au fost repartizate spre soluţionare pe alte criterii.

Continuare…

Noi măsuri pentru o mai bună protecţie a consumatorilor

Guvernul a modificat şi completat legislaţia privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora, în scopul unei mai bune protecţii a consumatorilor şi a clarificării unor aspecte atât pentru operatorul economic, cât şi pentru consumator. Aceste clarificări legislative au fost făcute având în vedere aspectele semnalate în sesizările şi reclamaţiile înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Continuare…

Proiect de lege privind alegerile parlamentare

Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, a adoptat proiectul de lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Proiectul de lege stipulează şi faptul că senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului repartizării proporţionale, norma de reprezentare pentru alegerea Senatului fiind un senator la 168.000 de locuitori, iar în cazul Camerei Deputaţilor – un deputat la 73.000 de locuitori.

Continuare…

Normele de aplicare ale Legii recunoştinţei

Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, actualizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romane din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987. Noile reglementări introduse în normele de aplicare menţionează localităţile Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Bucureşti în care, în urma confruntărilor cu forţele de represiune, au fost ucise, rănite sau reţinute persoane până la fuga dictatorului, întrucât, conform datelor oficiale de la Procuratura Generală – Direcţia Procuraturilor Militare şi de la IRR, în perioada 16-22 decembrie 1989 doar în aceste localităţi au fost ucise persoane.

Continuare…

Parlamentul a aprobat două Ordonanţe de Urgenţă în domeniul restituirilor şi a prelungit unele termene

Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat marţi, 24 iunie, legile de aprobare a OUG nr. 115/2013 şi a OUG nr. 10/2014. Totodată, au fost aprobate şi câteva dintre amendamentele propuse în comisiile de specialitate, fiind astfel prelungite unele termene prevăzute de cele două acte normative iniţiate de Guvern.

Continuare…

Identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

Ordinul pentru aprobarea normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân a fost transmis, în data de 8 ianuarie către Monitorul Oficial al României, în vederea publicării.

Ordinul va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

În Ordinul menţionat sunt prevăzute obligativitatea proprietarilor de a-şi identifica şi înregistra câinii şi modul de funcţionare şi de gestionare a Registrului de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân.

Sunt stabilite prin actul normativ modalităţile prin care se realizează:

Continuare…

Instituirea, prin OuG 115/2013, a unor noi termene prevăzute de Legea nr. 165/2013

În Monitorul Oficial al României nr. 835/24.12.2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene.

Continuare…

Parteneriatul public-privat

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege privind parteneriatul public-privat. Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege are ca scop crearea unui cadru juridic adecvat în vederea atragerii de resurse financiare private pentru realizarea de proiecte publice, atragerea de investiţii străine, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea performanţelor sectorului public în implementarea proiectelor publice, identificarea de noi posibilităţi de atragere de fonduri europene.

Continuare…

Schimbul transfrontalier de informaţii rutiere

În şedinţa de guvern din 25 octombrie a fost adoptat Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări.

Continuare…