Prisma » Legislativ » Parteneriatul public-privat

Parteneriatul public-privat

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege privind parteneriatul public-privat. Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege are ca scop crearea unui cadru juridic adecvat în vederea atragerii de resurse financiare private pentru realizarea de proiecte publice, atragerea de investiţii străine, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea performanţelor sectorului public în implementarea proiectelor publice, identificarea de noi posibilităţi de atragere de fonduri europene.

La nivelul legislaţiei naţionale, proiectul de lege abrogă în integralitate prevederile Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, având în vedere, în principal, suprapunerea de reglementare şi similitudinile cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de servicii.

Spread the love


Scrieti un comentariu