Prisma » Executiv » Măsuri pentru sporirea siguranţei în utilizarea gazelor

Măsuri pentru sporirea siguranţei în utilizarea gazelor

Având în vedere recentul eveniment în urma căruia a fost avariat blocul situat pe Aleea Vlădeasa nr. 1, Primăria Municipiului Reşiţa a întreprins demersuri şi către Asociaţia Municipiilor din România prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind reglementarea unor măsuri în domeniul utilizării şi exploatării, în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor interioare de alimentare cu gaze naturale din clădiri civile, industriale şi din alte amenajări din intravilan şi extravilan.

Pentru sporirea siguranţei în utilizarea gazelor, s-a propus luarea în considerare a următoarelor prevederi:

  • montarea obligatorie a detectoarelor automate de gaze la toate imobilele care au geam PVC (în prezent, montarea acestor detectoare este obligatorie doar la instalaţiile noi), pe baza proiectului existent, doar prin avizarea de către un cadru tehnic atestat ANRE;
  • instalarea aparatelor de utilizare cu sisteme automate de siguranţă;
  • efectuarea lucrărilor la instalaţiile de gaz doar de către firme autorizate de ANRE;
  • menţinerea şi întreţinerea orificiilor de ventilaţie gaze arse
  • curăţarea coşurilor de fum;
  • informarea constantă în mass-media, şcoli, instituţii pentru conştientizarea cetăţenilor asupra potenţialelor pericole cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de utilizare corectă a gazelor naturale.


Scrieti un comentariu